Bra Luftfartsverket - dåligt Torstensson!

Vägavgifter och bättre kollektivtrafik till Arlanda föreslås av Luftsfartsverket. Bra att Luftfartsverket respekterar Arlandas utsläppstak och föreslår effektiva åtgärder för att minska biltrafiken till Arlanda:
  • Ekonomiska styrmedel som vägavgifter
  • Bättre kollektivtrafik
Samma åtgärder behövs för Essingeleden. Inte Förbifart Stockholm.

Och idag kom regeringen och Åsa Torstensson med beska piller åt Stockholmarna med infrastrukturpropositionen. 

Istället för att se Stockholm som en region som kan minska växthuseffekten genom rejält utbyggd kollektivtrafik så sviker man Stockholm genom att inte satsa på kollektivtrafik eller satsa de pengar som Stockholm behöver.

Och så låter man trängselavgifterna gå till Förbifart Stockholm.

Inga klimatambitioner eller klimatvisioner.

Bara svikna löften.Politikerliv!

Vi har haft partistyrelse hela helgen. 

Det var ett bra möte med både bra diskussioner och beslut. Ett av frågorna vi diskuterade var vår tidsplan för nästa år.

 
Tidsplanen har blivit en kompromiss mellan olika livsstilar. Fredagsmöten passar dåligt för studenter och visstidanställda som jobbar vardagar. Helger passar dåligt för de som jobbar inom omsorg och för småbarnsfamiljer....

Det är viktigt att alla har möjlighet att delta i politiken. Men det är en verklig utmaning att se till att det verkligen blir så. 

Jag är helt övertygad om att inget annat parti har en mötesplan som varierar mötestid och mötesdagar så som vår tidsplan.

Stockholms gröna bloggosfär...

Den gröna bloggvärlden i Stockholm är levande. Mina rekommendationer är:


Så skapas ett modernt miljövänligt och mänskligt Stockholm!Idag presenterade vi vårt budgetförslag för Stockholm 2009. Vi har jobbat fram ett alternativ till majoriteten som är trovärdigt och genomförbart. Det ska vara lätt att vara miljövänlig i Stockholm. Vi ska satsa på barn och ungdomar. Och vi skapa livschanser för människor och motverka diskriminering.
Just nu växer den gröna rörelsen så det knakar. Och vi har
politiken som gör det möjligt att förändra världen.

I budgettider


blir det många möten. Arbetsmöten med politiker och stadshuskansliet, fullmäktigegruppsmöten och medlemsmöte avlöser varandra dagarna i ända. Idag skulle jag dessutom pressa in möte med partistyrelsens arbetsutskott. På bilden ser ni kulturnämndens ledamöter Kerstin och Mats samt presssekreterare Karin.

Miljöpartiets medlemsmöte diskuterade det gröna budgetförslaget idag. Resultatet presenteras nästa vecka. 

(m) avvecklar miljöbilspolitiken!

Det är medveten politik som ligger bakom miljöbilsboomen i Stockholm. Ett av de verktyg som staden har använt är avgiften för boendeparkeringen. Nu avskaffar moderaterna genom Ulla Hamilton den rabatt som miljöbilarna fått. 
Ytterligare ett omodernt och omiljövänligt samt bakåtsträvande beslut.

ABC...

gjorde en intervju på en av stadens parkeringsplatser. Ämnet? Hemligt. Tills inslaget är sänt då det handlar om ett förslag i borgarnas budget för 2009.


1/6 av världens befolkning bor i kåkstäder!

Och jag hade nöjet att få träffa några av dess invånare igår. Tänk att så mycket av sådant som vi gör här bidrar till dessa människors elände. En av de sakerna som slår mig mest är de konskekvenser som droger har - inte bara här hemma hos drogmissbrukare och människorna runtomkring. I kåkstäderna i Rio är det droghandlarna som styr områdena med vapen och våld och som sprider skräck och förtvivlan.
Fattigdomsbekämpning är verkligen viktigt och en svensk politik mot alkohol- och droganvändning likaså.

Nu börjar medlemsomröstningen i (mp) om utträde ska vara kvar i partiprogrammet!