Modern och fungerande Stockholmstrafik!

Den trafikpolitiska diskussionen är central i Stockholmsregionen. Miljöministern har lanserat begreppet ”miljöbilism” för sin trafikpolitiska linje: Föreställningen att man kan bygga motorvägar och öka den totala bilismen i regionen utan att detta får konsekvenser för miljö och trängsel. Miljö- och trafikborgarrådet i Stockholm hävdar att det är Förbifart Stockholm som ska minska trängseln på våra vägar i staden. Det strider helt mot trafikplanerarnas bedömning av konsekvenserna av att motorvägen.


Miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand, trafikutskottets Karin Svensson-Smith, jag och min kollega Raymond Wigg i landstinget har idag
presenterat en rapport med en grundlig genomgång av vad som måste göras för att skapa en trivsam, attraktiv och modern region med ett fungerande och miljövänligt trafiksystem.


Jag kommer framöver redovisa Miljöpartiets program för en modern och fungerande trafik i Stockholmsregionen på bloggen!


Modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm!

Idag har vi presenterat en grön budget och en rödgrön överenskommelse om vissa hörnstenar i budgeten.

Stockholm har alla förutsättningar att bli en klimatsmart stad. Miljöpartiet satsar på energieffektivisering, förnybar energi och bilsnål samhällsplanering. Vi avsätter 100 miljoner kronor årligen för att förbättra framkomligheten för cyklister och 25 miljoner kronor årligen för säkrare skolvägar.

Miljöpartiet föreslår en unik satsning undervisning i kärnämnena på modersmål. Alla elever ska ha lika rätt att ta till sig kunskap. Vi satsar på elevhälsa och demokratiarbete i skolan.

Miljöpartiet vill bygga 15 000 nya bostäder nästa mandatperiod. Vi har ett offensivt paket för att kunna bygga för ett ungt Stockholm. Var femte bostad ska byggas för unga och studenter och vi föreslår sänkt p-norm och sänkt tomträttsavgäld för att bostäderna ska bli billiga.

Vi är stolta över den rödgröna överenskommelsen, som innebär ett offensivt miljö- och klimatarbete, satsningar på barn och unga samt en satsning på lika rättigheter och jämställdhet.

Rödgröna i Stockholm  Fotograf: Peter Lydén

Läs mer i media
DN
SR

Styrmedel för mindre trängsel!

MP vill använda trängselavgifter för att minska trängseln på Stockholms vägar. Essingeleden behöver trängselavgifter och i City behöver vi både höja och se över tränselavgifternas placering.

Idag inser de flesta att trängselavgifterna är ett effektivt sätt att minska trängseln. Det är dags att gå ett steg vidare och utveckla dagens system som utformades som ett försök från början.

Dessutom behöver vi en genomtänkt parkeringspolitik som gör att vi effektivt utnyttjar stadens ytor. Dagens system är ett
lapptäcke som är ett enormt resursslöseri och bidrar till Stockholms trafikkaos.

Nygammalt löfte om energieffektiviseringar!

Idag presenterade den borgerliga majoriteten ett förslag till energieffektivisering av stadens egna fastigheter. Samma förslag presenterades för två år sedan och det har fortfarande inte hänt något. Staden måste minska de egna fastigheternas energianvändning om vi ska nå miljömålen, så jag hoppas att majoriteten visar mer handlingskraft den här gången.

Vi vill energieffektivisera alla stadens fastigheter, det här förslaget omfattar bara hälften av ytan i stadens fastigheter, vilket är en för låg ambition.

Vi vill också fasa ut eldning av kol och olja för fjärrvärme och satsa på förnybara energikällor, det skulle drastiskt minska stadens utsläpp av växthusgaser.