Debatt i fullmäktige!.

MMS

Debatt i fullmäktige!.


Vi släcker ner för klimatet!

MMS

Vi släcker ner för klimatet!


Lika Rätt i Linköping!

MMS

Lika Rätt i Linköping!


Earth Hour nu på lördag 28 mars klockan 20.30-21.30!

"Lördagen den 28 mars klockan 20.30 släcker miljontals människor över hela världen ljuset i en manifestation för klimatet. Genom en enkel handling – att släcka ljuset under 1 timme – kan du vara med och sända en signal till världens makthavare att de vid FNs klimatmöte i Köpenhamn nu i december ska våga fatta de beslut som krävs för en framtid på jorden." Läs mer på WWF:s hemsida. Släck lampan du också! Det behövs mer klimatpolitik både i Stockholm, Sverige och världen! Det behövs livsstilsförändringar och gröna tekniklösningar. Du är inte ensam i ditt klimatarbete. Vi behöver bli fler som engagerar oss och lär om klimatfrågan. Du gör skillnad! Tack för att du deltar. Jag tänker släcka ner hemma och ta en promenad med min son och en väninna och betrakta de släckta fönstren. Jag hoppas att den moderatledda majoriteten i Stadshuset kan ändra sin träkiga attityd att vägra vara med i Earth Hour till nästa år då Stockholm ska vara Miljöhuvudstad. Denna "lilla" symbolhandling betyder mycket för många i Stockholm. Kanske det kan räknas...

Att bevisa diskrimineringsfall

MMS

Att bevisa diskrimineringsfall! Seminarium om diskrimineringstester.


Nya DO!

MMS

Nya DO! Det räcker inte med lagar. Människor behöver känna till sina rättigheter och få stöd vid diskriminering.


Skolfronts duktiga programledare

MMS

Skolfronts duktiga programledare! Här i studion med mig.


Vi behöver både byta och släcka glödlamporna!

Klimatfrågan är en fråga som många människor är engagerade i och som människor vill känna att de kan påverka hemma.
  

WWF och FN: generalsekreterare Ban Ki-Mon  uppmanar alla städer och människor att delta i Earth Hour.  1760 städer i världen och 141 kommuner i Sverige är anmälda när jag kollade wwwfs hemsida för en halvtimme sedan.

Men inte Stockholm stad. Ulla Hamilton tycker det är strunt. Att släcka glödlampor är fel.


Hon har samma attityd till Bilfria dagen . Moderaterna har ingen insikt om hur viktigt det är med att skapa opinion och ändra livsstil när det gäller miljöfrågor. 

I Stockholm är det Slottet, företag och Stockholmare som uppmärksammar Earth Hour inte vårt eget Stadshus! Det är pinsamt.

Varför deltar inte 2010 års Miljöhuvudstad i denna manifestation för den viktigaste miljöfrågan - klimatet!


Biogas kan skapa 60000 jobb!

MMS

Biogas kan skapa 60000 jobb! Mellan 25 och 30 procent av all mat slängs. Skulle vi göra biogas av den skulle flera mål uppnås. Mindre koldioxidutsläpp 60000 nya jobb i Sverige Försörjningstrygghet, är bara några.


Trion Peter, Mehmet och Paulo!

MMS

Trion Peter, Mehmet och Paulo!


Underkänt Lotta Edholm!

Det blir ingen mall för hur skriftliga omdömen ska utformas. Miljöpartiet fick rätt av länsrätten, dit (MP):s Per Olsson och Jonas Eklund överklagat utbildningsnämndens beslut att införa en mall för hur skriftliga omdömen på Stockholms grundskolor ska utformas. Nämnden eller rättare sagt Stockholmsmoderaterna och Lotta Edholm (FP) har gjort fel.


Utbildningsnämnden i Stockholms stad hade beslutat att formulären för årskurs 4-7 ska omfatta en tregradig skala med betygsliknande omdömen. Efter en ändring i grundskoleförordningen är det obligatoriskt med skriftliga omdömen redan från årskurs ett. Regeringen har dock slagit fast att det är rektor som ska utforma omdömena, inte att det ska finans en central mall.


Beslutet om mallar för skriftliga omdömen var ett försök att driva igenom en borgerlig skolpolitik med betyg i uppförande och mer piska i tidigare åldrar.
 

(MP) tycker att det är rektor som i samråd med pedagoger och föräldrar som ska jobba fram hur feedback och utvecklingsplaner ska fungera. Det är viktigt att det sker nära verksamheten och barnen.

Kolla in ABC. Vilka fantastiskt duktiga gröna politiker vi har!

Walktalk med Carin!

MMS

Walktalk med Carin!


Södertäljevägen – en promenadvänlig huvudgata?

Inte med moderaternas politik i alla fall. Moderaternas borgarråd Alvendal påstår i DN idag att Södertäljevägen 2020 kommer kunna vara en promenadvänlig huvudgata. En lovvärd ambition. Men Alvendals väg dit saknar ett innehåll som leder rätt.

Myt 1:

Alvendal utmålar Förbifart Stockholm som en lösning som delvis kommer avlasta Södertäljevägen. Det stämmer inte. Enligt beräkningar kommer nästan ingen trafik genom Stockholms innerstad att avlastas med Förbifarten. Dessutom ökar vägbyggen trafikarbetet. Så troligen kommer Södertäljevägen ha mer trafik om nu Förbifarten skulle byggas.

Myt 2:

Med rondeller och trafikljus kan man få ner hastigheten på bilarna. Lovvärt. Men moderaternas politik hitintills har gått ut på att öka bilarnas hastighet.

Myt 3:

Dessa åtgärder skulle skapa en promenadvänlig huvudgata. Fel. Vill man verkligen skapa en promenadväg måste man våga minska biltrafiken. Och då behövs blandannat ekonomiska incitament att ta kollektivtrafik. Och pengarna på Förbifarten måste läggas på att bygga en kollektivtrafik för framtidens Stockholm.


Svenska Bostäder Styrelsen

MMS

Svenska Bostäder Styrelsen för Svenska Bostäder och Stadsholmen har möte i Stadshusets lokaler för ovanlighetens skull. Normalt brukar mötena vara i Svenska Bostäders lokaler på Söder eller i Vällingby.


Möte

MMS

Miljöpartiet i Stadshuset har möte!


Försvar i tiden!

MMS

Sverige behöver ett fredsfrämjande insatsförsvar och vi behöver effektivisera försvarets materialförsörjning, säger Peter Rådberg (MP):s ledamot i försvarsutskottet till oss på dagens samarbetsgrupp. Gunvor G Eriksson med på bilden.


Krisen ger gröna möjligheter!

Rödgröna oppositionen ger på SVD Brännpunkt en bild av hur Stockholm kan hantera krisen och skapa gröna jobb!

Måndagsmöten för (MP) Stadshuset

MMS

Stadshuset (MP) Vi har vårt (MP)-möte på Stadshuset varje måndag. Gruppledarna Emilia Hagberg och Stefan Nilsson, kanslichef Conny Wahlström och jag. Mycket på gång...


Ytterstadsutveckling!

MMS

Ytterstadsutveckling! Idag är första mötet med den politiska stygruppen för ytterstadsutveckling. Mötet är i den Lilla Kollegiesalen på Stadshuset. Vi får dragningar om arbetet med Vision Järva och det nya uppdraget med södra ytterstaden.


Sök ekologiska ungdomsstiftelsens stipendium!

MMS

Per Gahrton, Susanne Åkesson, Ulf Holm och Åsa Domeij har tillsammans med mig möte med ekologiska ungdomsstiftelsen. Tillochmed den 15 april kan man söka ungdomsstipendium, www.ekologiskaungdomsstiftelsen.com.


Klimatförslag utan stadsfokus!

Varför blundar regeringen för stadens möjligheter till lösningar? Det finns inget stadsfokus i klimatpropositionen. I staden kan vi skapa smarta infrastrukturlösningar och vara föregångare.

Jag vill se förslag på trängselavgifter på Essingeleden, skärpt byggnorm och ekonomiska styrmedel för att få fram ännu bättre miljöbilar. Jag vill se stöd till utbyggd kollektivtrafik och spår i storstäderna samt stöd till energieffektivisering av våra bostäder.

Storstäderna kan vara en motor i klimatomställningen. Regeringen fokuserar enbart på lantbruket och den energiintensiva industrin. Det är beklagligt att man inte ser stadens potential och ansvar!

Istället för regeringens klena förslag behövs fler incitament för minskade koldioxidutsläpp från trafiken. Stockholm har tillsammans med miljöpartiet i Malmö, Göteborg och Malmö tagit fram tuffare krav på miljöbilar. Det är fel att regeringen behåller den gamla miljöbilsdefinitionen. Genom ekonomiska styrmedel kan vi premiera dem som väljer mest klimat- och miljöanpassade fordon och bränslen.


Möten!

MMS

Teres Lindberg och Zaida Catalan är med på mitt fjärde möte idag. Vi diskuterar bostadspolitik.


Förändring är möjlig!

För att det ska kunna bli fred, försoning och en tvåstatslösning med mänskliga rättigheter för både palestinier och israeler behövs politik. Med politik är förändring möjlig. Här kommer politik som kan ge hopp.
•Sverige bör driva frågan i EU - och avsätta resurser -för att krigsförbrytelser utreds och att ansvariga ställs inför rätta.
•En internationellt oberoende kommission måste tillsättas under FN.
•Ockupation är rättsligt ett krigstillstånd. Politiska åtgärder bör göras för att den ska upphöra
•Blockaden mot Gaza är kollektiva bestraffningar i strid mot internationell rätt. Den måste upphävas helt.
•All svensk vapenhandel med Israel bör upphöra.
•Allt militärt samarbete bör upphöra.
•Krav på mänskliga rättigheter bör vara lika för olika länder.
•Sverige bör återkräva allt bistånd som Israel har bombat sönder.

Debka!

MMS

Palestinsk debka i Umeå!
Efter ett föredrag om
Gaza.


(MP) Stockholms nyvalda AU!

MMS

(MP) Stockholms nyvalda AU! Kassör Kurt Mirdell, ordförande Jimmy Mannung och vice ordförande Monia Benhouzid.