Äntligen en moské i norra Stockholm!

Äntligen har det blivit klartecken för en riktig moskébyggnad i norra Stockholm. I dagens DN debatt presenteras planerna för en moské i Rinkeby. Sex partier är eniga om att platsen där det gamla förvaltningshuset nu står, kvarteret Kvarnbacken, är en lämplig placering.  Det tycker även Islamiska förbundet i Järva, som är de som ska bygga moskén. Staden finansierar alltså inte själva moskébygget, utan ger bara en markanvisning.  I vanliga fall skulle en markanvisning i ytterstaden passera förbi utan uppmärksamhet, men en moskébyggnad väcker mångas känslor.

Även moskén på Medborgarplatsen väckte många protester innan den till slut kunde invigas år 2000. Idag ser vi att moskén är ett uppskattat och naturligt inslag i Söders stadsbild. Moskén besöks varje år av 140 000 muslimer men också av 20 000 personer av annan tro. Många uppskattar den vackra arkitekturen precis som i vilken kyrka som helst. Alla kan hyra föreningslokaler och njuta av maten i den populära restaurangen.

Moskén ”mitt i byn” i Rinkeby kommer på samma sätt att bli en tillgång till området. Näringslivet kommer få en vitamininjektion, centrumet kommer att bli mer levande och framför allt kommer muslimer från hela norra Stockholm få en mötesplats och slippa de ovärdiga, trånga källarmoskéerna. Moskén kommer inte bara vara en plats för bön, utan för föreningsliv, studier, ungdomsaktiviteter och kanske träningslokaler för både kvinnor och män.

Moskén har varit önskad länge och behovet är stort. Sveriges huvudstad, där var tionde svensk bor, har bara en ”riktig” moské.  Nu är samlingsplatsen i Norra Stockholm äntligen på gång och jag ser fram emot att gå på invigningen!


Klimatsmarta Stockholm behöver tuffare mål

Det är positivt att klimatutsläppen minskar, idag kom det en rapport från miljöförvaltningen som kollat bakåt i tiden till 1990. Trängselavgifter, miljöbilar, fler cyklebanor och annan grön politik har gett resultat!


 Vi kan göra mer. Stockholm måste som storstad gå före och visa på möjligheter hur man ställer om och utvecklar den klimatsmarta staden. Det skulle öka Stockholms konkurrenskraft och ge fler gröna jobb samtidigt som vi minskar vår klimatbelastning.

 MP vill sänka utsläppen till två ton per stockholmare till 2015, idag ligger utsläppen på 3,8 ton. Det skulle vi i stort sett nå bara genom att avveckla uppvärmningen med fossila bränslen av fastigheter och hus. Ulla Hamilton (M) och den moderatstyrda alliansen vill bara sänka till 2,8 ton per invånare. Återigen ligger (M) flera steg bakom den moderna och miljövänliga staden. Fast de har i alla fall börjat styra i rätt riktning, om än långsamt. Förra valet 2006 ville flera ledande moderate i staden inte ens erkänna att det fanns en växthuseffekt…

SR


Det behövs mer mötesplatser som Egalia för hbt-unga!

Idag släppte Ungdomsstyrelsen en rapport Hon Hen Han om unga hbt-personers hälsa. Dubbelt så många 16-25- åringar har utsatts för fysiskt våld  jämfört med hetero-unga i samma ålder. Många upplever att de blir bemötta på ett kränkande sätt. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna  har försökt ta livet av sig. Förtroendet för skola och myndigheter är lågt.

Det är det så viktigt att kommuner erbjuder mötesplatser där hbt unga kan mötas och få vara sig själva, det är en av rapporten slutsatser. Ett sådant ställe är Egalia, hbt-fritidshänget i Stockholm.  Den här veckan beslutade Stockholm stad om 600 000 kronor av Stockholm Stad till Egalia, det var bara hälften av de pengar som behövs. Så nu kan Egalia bara ha öppet en gång i veckan. Någon utbildning av personal på andra fritidsgårdar hinns inte med.  

Den moderatledda majoriteten måste visa att den vill bedriva den här typen av verksamhet  och ge Egalia mer långsiktiga ramar.

I framtiden hoppas jag vi får se många Egalia, inte bara i Stockholm utan också i resten av landet. 


Stök och skolk - FP:s skolpolitik är ett misslyckande

Utbildningsnämndens årsredovisning landade precis i min postbox. Den ger tydliga bevis för att Folkpartiets metod med ”hårdare tag” i skolan inte fungerar. Tvärtom är stöket värre än någonsin. I den undersökning som görs bland eleverna får punkten ”lugn och arbetsro i skolan” sämst betyg av eleverna. Bara 42% av eleverna i år 9 är nöjda med arbetsron i skolan. Alltså upplever mer än hälften av Stockholms niondeklassare sin skoldag som stökig!


Även skolket ökar i Stockholms skolor. Den sammanlagda frånvaron rapporteras till 14,2%. Det finns skolor med nära 50% frånvaro i Stockholm.


För några dagar sedan publicerade Skolinspektionen en rapport som visar i samma riktning. Många skolor har problem med mobbing och trakasserier, och det beror främst på för få vuxna i skolan och att eleverna inte involveras i värdegrundsarbetet.


Detta är allvarliga siffror och vi politiker måste tänka annorlunda. Det är tydligt att det behövs mer demokrati och elevinflytande i skolorna. Den enda skola som fick godkänt av Skolinspektionen (Fribergaskolan i Danderyd) har förstått att eleverna måste få vara med och skapa en trygg miljö. DN har också uppmärksammat en skola som har livskunskap på schemat. Där har lektionerna blivit både lugnare och effektivare.

På vuxnas arbetsplatser är det självklart att ansvar och inflytande ger en bättre arbetsmiljö än auktoritära ledarstrukturer. Varför skulle det vara annorlunda på elevernas arbetsplats, skolan?

Per Olsson, vår ledamot i Utbildningsnämnden, bloggar om stöket här.


Rödgrön bostadspolitik...

som gör skillnad har vi i storstadsgruppen tagit fram.