Media under press

Expressen anklagas för påhittade artiklar om skådespelaren Persbrandt och alla anser att Expressen gått för långt. Det är en välbehövlig debatt som borde handla om (nästan) alla medier.
Jag har tre frågor till medierna:
1. Hur närgångna ska medier kunna vara?
2. På vilka lösa grunder ska man kunna skriva artiklar?
3. Ska man verkligen bygga journalistik på tips som man betalar folk för?
Jag har två frågor till er mediekonsumenter:
1. Behöver ni läsa närgånget skvaller om "kändisar". Är det inte bättre att leva sitt liv än att följa andras lycka och olycka?
2. Är det inte dags att bojkotta medier som mer är skvallerpress än seriös journalistik?


Paraboldomen

Och nu hoppas jag att hyresägarna tar sitt förnuft till fånga och inte vräker sina hyresgäster med parabol. Trots domslutet!

Julklappstips

Köp utsläppsrättigheter. SNF köper rättigheterna åt dig och koldioxiden släpps inte ut. Ett halvt ton klodioxid (en tiondel av vad en svensk släpper ut årligen) kostar bara 175 kr.

Var? På Naturskyddsföreningens hemsida
www.snf.se.

OBS! Du slipper julstressen. Du kan köpa via nätet och skriva ut ett diplom.

Kulturarv bakom brottslighet?

 

På dagens DN-debatt hävdar folkpartiet liberalernas integrationspolitiske talesperson Mauricio Rojas att kulturarv ligger bakom invandrarnas brottslighet baserat på hur han tolkat en rapport från Brottsförebyggande rådet från 1996 med titeln " "Invandrares och invandrares barns brottslighet". Min genomgång av denna rapport utvisar tvärtom att BRÅ tar avstånd från att kulturella faktorer kan förklara varför vissa grupper av människor begår brott mer än andra. BRÅ hävdar däremot i rapporten från 1996 att anpassningssvårigheter och ekonomiska problem kan vara en förklaringshypotes. Någon ny rapport finns ännu inte men Mauricio Rojas skriver själv i sin artikel att det antagligen kommer se likadant ut nu som det var 1996.

 

Påståendet om att kulturarv ligger bakom invandrares brottslighet är helt och hållet en fantasiprodukt skapad av Mauricio Rojas. Vare sig BRÅ eller något annat vederhäftigt organ i Sverige har påstått detta. Genom detta påstående på Sveriges ledande debattsida spär Rojas på de rasistiska och islamofobiska underströmningar som nu finns i Sverige.

 

Undersökningar från bl.a. BRÅ utvisar tvärtom att anpassningssvårigheter och ekonomiska problem leder till att personer begår brott. Detta är inget nytt utan gäller för alla människor, oavsett var i världen de finns. Den integrationspolitiska debatten skulle underlättas om vi gemensamt kunde angripa diskriminering, fattigdom, social utsatthet, utbildningsproblem och brist på arbete bland underpriviligierade grupper i Sverige, hellre än att komma med felaktiga påståenden om att det finns kulturella förklaringar till brottslighet.