Jag beklagar sorgen!

I Rinkeby idag begravs offren för branden i RInkeby!
Mina tankar finns med de och deras familj och vänner.


Satsa på Stockholms vattenvägar!

Idag skriver jag på Brännpunkt om vilka vattenvägar för persontrafik och gods som Stockholm skulle behöva. I många städer med mindre vatten används vattenvägarna mer. Nu är det dags för Stockholm att bli Nordens Venedig.