Modernisera Stockholms förskoleregler!

Svenska Dagbladet tar idag upp en regel som krånglar till livet för många familjer i Stockholm – att syskon måste vara skrivna på samma adress för att få rätt till syskonförtur på dagis.

Det är omodernt av en stad som Stockholm att inte verklighetsanpassa sina regler. Idag ser många familjer ut på annat sätt än den traditionella kärnfamiljen, där mamma, pappa och barn bor på samma adress. Syskon som är skrivna hos olika föräldrar är fortfarande syskon, men Stockholms stads regler innebär att de ändå riskerar att hamna på olika dagis, vilket är krångligt för föräldrarna och tråkigt för barnen. Självklart ska staden ha förtursregler som är flexibla och anpassade till den moderna familjen.

Detsamma gäller avgiften, som idag grundar sig på inkomsten i den familj där barnet är skriven. Om barnet är skriven hos en förälder som flyttar ihop med en ny partner, som har en högre inkomst, höjs avgiften. Det logiska vore att avgiften grundade sig på båda föräldrarnas inkomst, oavsett om de bor ihop eller inte. Dessa och många andra regler och avgifter i samhället straffar indirekt föräldrar som inte bor ihop.

Dessa regler är dessutom enkla att ändra på. Andra kommuner kan så visst kan Stockholm. Tyverkar inte Folkpartiet i Stockholm vilja ändra på dessa och det är lustigt att både Moderaterna och Centerpartiet stillatigande accepterar dessa normativa regler. Jag kan inte säga att jag är förvånad att Kristdemokraterna gör det.

Varannanveckasföräldrar vittnar om att de alltid får kämpa för att få information om sitt barn i två exemplar. MP vill arbeta för att systemen i staden är moderna och flexibla, så att alla olika familjer kan ha samma livskvalitet.

Varma tankar till alla Egalia-besökare

Idag vill jag skicka många varma tankar till alla unga som mötts av beskedet att Egalia inte kommer att få finnas kvar. Egalia, RFSL:s fritidshäng med 2 500 besök årligen, är en unik mötesplats för hbt-ungdomar.  Egalia räddar liv. Den här gruppen unga behöver en plats där de kan blomma ut och kan utveckla sin identitet, då de ofta mår sämre än andra unga.

 I våras delade jag ut Grön fond, Miljöpartiets pris, till Egalia. Grön fond delas ut till organisationer som gjort en insats socialt eller ekologiskt: pengarna kommer från borgarrådslönen, jag tar ut halva lönen själv.

 Egalia kunde på så sätt överleva över sommaren och jag hoppades då att Stockholm stad med socialborgarrådet Ulf Kristersson (M) i spetsen skulle inse hur viktig Egalias verksamhet är. Men tyvärr tar inte staden ansvar för detta viktiga arbete.  Var ska alla Egalias unga ta vägen nu?

 Egalia har drivits av RFSL Stockholm sedan 2007 och har finansierat som ett Allmänna arvsfonden-projekt, som avslutades september 2009. Stockholms stads socialförvaltning beslutade i juni att finansiera verksamheten det sista kvartalet 2009, men verksamheten står nu ofinansierad sedan Organisations- och föreningsutskottets fattade beslut den 17 december. 

 
 


Utveckla biogasen i Stockholm!

I dagens SVD kan man läsa om biogasbristen i Stockholm och hur Ulla Hamilton (M) miljöborggarråd skyller på AGA.

Varför tar Ulla Hamilton inte ansvar för biogasutvecklingen i Stockholm? Det krävs politisk vilja och ansvarsfulla beslut för att ge det här klimatsmarta förnybara bränslet en chans att utvecklas. Istället tvingas Stockholms miljöbilister tanka fossilgas.  

Det är ett stort resursslöseri att vi inte istället tar hand om matavfallet för att producera biogas. Idag samlas bara 5% in i Stockholm. Miljöpartiet vill att staden på allvar börjar samla in matavfall för rötning av biogas. Det är fullt möjligt att nå 70% insamling av matavfall till år 2015. Vi måste titta på hur andra kommuner har löst frågan och då är Linköping och Västerås högintressanta. Här har man skapat väl fungerande system inom kommunens egen verksamhet, med en hög insamlingsgrad av matavfall och rötning till biogas. I Västerås t ex samlar man in 70 % av allt matavfall.  

Moderaterna vill sälja ut biogasproduktionen i Stockholm. Stockholm Vatten har påbörjat försäljningen av systerbolaget, Stockholm Vatten Utveckling AB, som inom kort får det nya namnet Fordonsgas Stockholm AB. Bolaget uppgraderar stadens biogas till fordongas åt SL:s bussar samt alla andra biogasdrivna fordon i Stockholm.

Försäljningen innebär att värdefull infrastruktur i kedjan matavfall-rötning-biogas hamnar utanför kommunens inflytande. Miljöpartiet motsätter sig försäljningen av flera skäl. Stockholm måste ta ansvar och vara pådrivande för att få till stånd en stabil utveckling för denna förnybara, klimatsmarta energikälla och utöka biogasproduktionen. Att sälja ut fordonsgasbolaget ger vare sig fler aktörer på marknaden eller mer biogas. Utförsäljningen av bolaget visar att moderaternas privatiseringsiver går före allt annat, t o m att genomföra en seriös affär. Istället för att sälja ut biogasverksamheten på svajig grund och ställa sig på åskådarplats bör Stockholm aktivt arbeta för utökad biogasproduktion.  

Som affären nu ser ut så säljs fordonsgasbolaget till en köpare med oklar finansiering, som i ett senare skede ska leta efter andra partners. Affären innebär bl a att infrastruktur och mark säljs, att vinsterna av biogasen privatiseras men att framtida investeringarna för att bygga upp en struktur för att samla in och behandla matavfall ligger kvar på kommunen.


MP bästa parti för ett bättre Stockholm!

Det tycker Stockholmarna själva, iallafall 30 procent, i en undersökning som idag presenteras i DN. Hur blev Miljöpartiet detta parti - många duktiga gröna politiker i Stockholmspolitiken och en tydlig grön vision för ett modernt mänskligt och miljövänligt Stockholm.

Här kommer några av dessa gröna krafter, det finns många många fler.

Miljöjuristen Åsa Romson
Min kollega och gruppledare Emilia Hagberg
Utbildningspolitikern Per Olsson
Kvinnokämpen Zaida Catalan
Kulturpolitikern Mats Dahlberg
Riksdagspolitikerna på Stockholmsbänken Mehmet Kaplan och Per Bolund
Våra Grön Ungdpm språkrör och Stockholmsbor Maria Ferm och Jakop Dalunde

Mänskliga rättigheter måste alltid gå först!

Frågan om niqab (heltäckande slöja) som diskuterades i Kalla Fakta idag är inte en enkel fråga med svart-vita lösningar. Många tror också felaktigt att kvinnor med niqab inte vill visa ansiktet för barnen. Vilket är helt fel. Jag förstår att frågan om niqab väcker känslor och även rädsla.

Vi politiker måste våga ta obekväma beslut och ta ställning även för sådant vi kanske har svårt för. Lotta Edholm (FP) väljer en bekväm väg – förbjud det vi är oroliga för.

Parallellen till Schweiz grundlagsvidriga beslut att förbjuda minareter är inte svår att dra. Konsekvensen av förbud blir i båda fallen att människor förvägras sina mänskliga rättigheter; religionsfrihet i Schweiz, rätt till utbildning och arbete i Stockholm.

Sveriges modell för kvinnors självbestämmande har gått genom rätt till utbildning och arbete – vem är vi att förvägra det för kvinnor som väljer att bära niqab. Det är förkastligt att säga sig försvara jämställdheten genom att förvägra kvinnor utbildning och jobb. De flesta kvinnor som bär niqab är villiga att kompromissa genom dialog och diskussioner, och många jobb går alldeles utmärkt att utföra med niqab. Mänskliga rättigheter måste alltid gå först i politiska beslut. Jag väljer dialog och demokrati och inte förbud och konfrontation.

Vem dansar MP bäst med?

Jag är väldigt glad och stolt över att det går bra för MP. Framförallt är det kul att vi ökar i antal medlemmar, att våra siffror i opinionsundersökningarna ökar och att klimat och miljö, allas lika rättigheter och barn är en större del av den politiska debatten. Vid sidan av detta, vad som också är inspirerande, är att vi märker av ett större intresse för MP från media och politiska tyckare.

Den senaste tiden har det i media diskuterats huruvida vi dansar bäst med betongsossar eller batongliberaler, var vår ideologi kommer från och hur vi skulle agera i en vågmästarroll efter valet. En del av diskussionen är huruvida MP är socialliberaler eller inte, eller om det istället är FP som är mest socialliberala. Det finns liberala och miljötänkande individer inom FP men de sätter inte folkpartipolitiken i dagsläget.

FP:s politik idag i Stockholm kan inte kallas liberal, och då än mindre socialliberal. Låt oss ta skolan, deras paradområde, som exempel. Insikten att barn och unga lär på olika sätt och att en mångfald inom skolan är bra och vi har gjort gemensamma
utspel. Men bortom det är skillnaderna stora.

I Magasinet Neo beskrivs det så här "vad borgerliga politiker i dag talar om, där betoningen i skolpolitiken tydligt flyttas i rikning mot "ordning och reda" och tidiga betyg åt alla". Lägg där till deras hållning i frågan om övervakningskameror i skolan, förbud (mot niqab) och exkludering framför dialog, tillsammans med årliga tuffa besparingar. Mest besviken är jag att FP sätter skattesänkningar före de behov som elever med särskilda behov har. FP:s Stockholm har blivit kallt och i skolorna är det hårt, snålt och svårt. Miljöpartiet driver en tydlig opposition mot dessa delar av FP:s skolpolitik.