Moderaternas infrastruktursvek

I SVD idag kan vi läsa om RTK:s beräkningar som visar att det kan bli dyrt att köra bil i Stockholmsområdet. Trängselavgiften skulle behöva ligga på 210 kronor om dagen år 2030 för att klara klimatmålen.

Vad visar dessa beräkningar?

De visar att Moderaternas infrastrukturpaket för Stockholm inte minskar trängseln eller när klimatmålen.

Det beror på två saker: Moderaterna vill bygga för lite kollektivtrafik och man vill bygga en ekonomiskt oansvarig klimatbov som den motorled som kallas Förbifart Stockholm.

Ska man uppnå klimatmålen och minska trängseln (och inte korka igen Stockholm) så är det bilisterna som kommer betala en väldigt hög trängselskatt.

Nej, det är dags för en fungerande och hållbar infrastruktukturpolitik för Stockholm med en satsning på den kollektivtrafik Stockholm behöver.

 

 

 


Ett ljus har gått upp för (M)

Äntligen har den moderatledda majoriteten i Stadshuset insett att klimatmanifestationen Earth Hour, som enligt WWF är världens största, är värd att vara med i. I synnerhet som Stockholm är Europas miljöhuvudstad. Det rapporterar ABC.

 

Så här kunde man läsa på stadens hemsida förra året då Stockholm liksom föregående år  inte deltog i Earth Hour: ”Det är bra med tydliga kampanjer och manifestationer som engagerar människor, men vårt åtagande sträcker sig längre än en timme, en dag per år.” Men 76 % av de  kommuner som deltog 2009 anser att Earth Hour leder till ökat klimatengagemang  hos invånarna. Nästan alla kommuner som deltog vill vara med i år igen. Det är bevis för att Earth Hour engagerar människor, tycker jag.

 

”Vi i Stockholms stad anser att budskapet ”släck lampan en timma - rädda världen” är stora ord för liten effekt. ” skrev  majoriteten på stadens hemsida.

 

Förra året släckte 64% av Sveriges invånare lamporna under en timmes tid (SIFO). Globalt deltog fler än 4 000 städer i 88 länder. Och klimatet diskuterades...

 

Läs mer om Earth Hour, som går av stapeln  lördagen den 27 mars 2010 klockan 20.30 på WWF.


Glöm inte människan i Slussenbygget


Äntligen har Stockholms stad beslutat om Slussens framtida utformning. Det är i stort sett är mycket bra förslag där framkomligheten för trafiken, fotgängare och cyklister spelar en viktig roll.

 

Närheten och tillgängligheten till vattnet lyfts fram i förslaget. Det är så klart fantastiskt att det ska bli lättare för människor att kunna njuta av vattenbrynen. Men det ställer också höga krav på klimatanpassningen. Jag är orolig för att man inte tillräckligt har anpassat förslaget utifrån kommande klimatförändringar. T ex när det gäller de härliga utbredda kajerna tänkta för fotgängare och byggnaderna på södra sidan, som eventuellt kommer att bli bostäder. Slussen är extremt utsatt för stigande havsnivåer, beläget mellan två sjösystem. Vad händer där när vattennivåerna stiger?

 

Jag är glad för de förbättringar som görs men menar att framkomligheten för kollektivtrafiken, gående och cyklister MÅSTE prioriteras. Idag passerar 300 000 resenärer med gröna och röda tunnelbanan och det visar vilket tryck det är på stationen.

 

Jag hoppas att den del av planerna som handlar om kommers och handel kommer att få en underordnad roll och de offentliga mötesplatserna för stockholmarna i det slutgiltiga förslaget kommer lyftas fram ännu mer. Vi måste ge förutsättningar för möten mellan människor utan kommers.

 

Jag hoppas också att de arkitekter som nu fått möjlighet att omforma Slussen samt de byggföretag som kommer att anlitas, gör det på ett miljöanpassat sätt. Här finns alla möjligheter i världen för Stockholms stad att gå före vad gäller t ex byggmaterial.

 

Det känns lovande att det verkar finnas goda möjligheter att förbättra det nu lagda förslaget. Ingenting verkar klart, inte ens alliansens syn på förslaget. 

 

Några som skriver om Slussenförslaget: dn.se, svd.se


Varutransporter kan bli smartare...

...både för ekonomin och miljön. Inte minst kan nya effektiva och klimatsmarta lösningar för varutransporter minska trängseln på våra gator. Mycket kan göras och vi är beredda på handling. Läs de rödgrönas förslag i Stockholm som presenterades på SVD.

Är du en Sharafs hjältinna?

Vi kan alla bli delaktiga i kampen för allas lika rättigheter! Elektra, en del av Fryshuset, startar snart projektet Sharafs hjältinna. I projektet behövs hjältinnor – tjejer som genom att vara förebilder kan hjälpa andra tjejer att stå upp för sina mänskliga rättigheter. Gruppen kommer att jobba med frågor som rör demokrati, jämställdhet, feminism, våld och hederstänkande. Sharafs hjältinnor jobbar med alla tjejer, oavsett om de själva har upplevt förtryck eller vill kämpa emot det. Är du eller känner du en hjältinna? Läs mer här eller kontakta Zubeyde på Zubeyde.demirors(at)fryshuset.se.


Bostadskrisen för studenter allt mer akut!


SSCO rapporterar att studentbostadskön till ett korridorrum har femdubblats – från 3 månader till 15 månader på bara tre år. Samtidigt visar Stockholmspolisen att bedrägerierna ökar på andrahandsmarknaden – unga och studenter är mest desperata och har störst risk att råka ut för oseriösa och kriminella personer som hyr ut lägenheter som inte finns.

Miljöpartiet tar ungas och studenters bostadssituation på allvar! Vi vill att minst 20 procent av nyproduktionen ska vara små lägenheter, och har särskilda satsningar på bostäder för unga och studenter i Norra Djurgårdsstaden/Värtan, Norra Stationsområdet, Råcksta, Älvsjö och Ulvsunda.

Den moderatledda majoriteten har hittills bara markanvisat för 175 studentbostäder. Den politiska viljan att lösa de ungas bostadsproblem saknas hos moderaterna, vilket vår debatt i Svenska Dagbladet visar.
Visst är det bra med en samordnad studentbostadskö – men den ger inte fler lägenheter.
Jag vill också uppmana Joakim Larsson att göra andrahandsmarknaden trygg och rättssäker. Ge bostadsförmedlingen i uppdrag att kunna förmedla andrahandsbostäder.

Utnyttja solenergin!

Idag behandlas Miljöpartiets skrivelse om att utnyttja stadens tak för solenergi av kommunstyrelsen. Enligt branschföreningen Svensk solenergi ligger Stockholm långt efter många andra kommuner vad gäller satsning på solenergi.

Miljöpartiet menar att Stockholm har stor potential att satsa på solenergi. Vart tredje tak på stadens egna fastigheter är lämpliga för solceller. Teknikutvecklingen går fort inom detta område och det är viktigt att Stockholms stad genom sina upphandlingar är med och driver på teknikutvecklingen. Vid tillverkning i stora serier kan också investeringskostnaderna sänkas. Vi vill att Stockholm ska ta fram en plan för solenergi för både kommunala som privata fastigheter. Vi vill också att staden ska göra en inventering av taken i staden och ge information och stöd till hushåll och företag om satsning på solenergi.

Stockholm ska ta en tätposition när det gäller solenergi. Det är inte okej att Stockholm återfinns på 100:e plats av Sveriges kommuner, enligt Svensk solenergis lista.


Moderaterna har fel...

...om parkeringsavgifter i Miljöpartiets budget. 
Jag blir mycket förvånad när jag läser Ulla Hamiltons uttalande idag, hon har helt fel uppgifter. Miljöpartiet har inget förslag om höjning av parkeringsavgifter i vår budgetförslag för Stockholms stad 2010. Har moderaterna ens läst Miljöpartiets budgetförslag innan de skriver sina pressmeddelanden. Däremot vill vi omfördela inom parkeringsavgifterna så att de styr mot en bilsnål samhällsplanering. Det är ineffektivt att ha tomma parkeringsgarage och bilar stående på gatorna. 
Miljöpartiet vill använda parkeringsavgifter för att nå målen med bra luftkvalitet och mindre trängsel i Stockholm. Vi vill helt enkelt skapa bättre livskvalitet för alla stockholmare och bättre förutsättningar för Stockholms företag. Vi vill omfördela parkeringsavgifterna i budget för 2010 och på sikt tror vi att en höjning krävs för att nå målen. 
Miljöpartiet förordar bilsnål samhällsplanering. Vi vill att bilarna i staden används mer effektivt genom att fler delar bil genom bilpooler eller hyr bil. Vi vill förbättra kollektivtrafiken och bygga ut cykelbanorna.

Stockholm – en värdig miljöhuvudstad

Imorgon går starskottet för Stockholm som Europas första miljöhuvudstad. Det är fantastiskt att Stockholms gedigna och mångåriga miljöarbete har belönats på det här sättet. Det finns mycket vi som stockholmare kan vara stolta över. Vi har infört trängselavgifterna som minskat biltrafiken i Stockholm med 18%, satsat en miljard kronor på rening av förorenad mark, sjöar och vattendrag och sett till så att stockholmarna fortfarande har nära till grönområden.

Men fortfarande finns det mycket som behöver göras, inte minst för att ta vårt klimatansvar. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska och för detta krävs att biltrafiken i Stockholm minskas ytterligare. För att nå dit måste trängselavgifterna differentieras och utvecklas till att även gälla Essingeleden. Varutransporterna måste bli mer effektiva för att undvika onödiga, kostsamma och klimatpåverkande transporter. Mer transporter på stadens vattenvägar, av såväl gods som människor, skulle utveckla Stockholm på ett fantastiskt sätt. Vi behöver också bygga ut cykelbanorna.

Stockholm har goda möjligheter att öka återvinningen av sitt avfall. Detta gäller särskilt matavfallet, som idag eldas upp istället för rötas till biogas. Vi vill ta tillvara matavfallet för framställning av fordonsgas i Stockholm. 

För att få renare luft i Stockholm måste åtgärder vidtas omgående. Det handlar bland annat om att införa dubbdäcksförbud på fler gator i staden, och att utveckla miljözonen som idag gäller tung trafik. De äldsta personbilarna med de största utsläppen ska inte få köra i miljözonen i innerstaden. 

Utmärkelsen av Stockholm som miljöhuvudstad inspirerar oss i Miljöpartiet till fortsatta viktiga miljösatsningar i Stockholm.


Mindre dubbdäck och bättre luft!

Tjugo procent av Stockholms bilister ratar dubbdäck efter diskussionen om luftkvalitet och "dubbdäcksförbudet" på Hornsgatan. Bra!

Femtio procent av Stockholms bilister har dubbdäck. Dåligt! Det visar att vi behöver fler åtgärder för att förbättra Stockholms luftkvalitet.

Nu kommer Stockholmarna behöva betala böter om vi fortsatt bryter mot EU:s miljökvalitetsnormer och har smutsig luft. Onödigt!

Vi kan få ren luft i Stockholm. Oslo har minskat dubbdäcksanvändandet till tjugo procent. Det kan Stockholm också, minst!

Bygg för unga och studenter!

Idag skriver MP på SVD om vilken politik som krävs för att det ska byggas bostäder för unga och studenter i Stockholm. Vi måste skapa möjligheter för ungdomar och studenter att kunna få en chans på Stockholms bostadsmarknad. Det är politik som behövs - politik som moderaterna inte vill genomföra. Alla vill inte eller kan inte köpa en lägenhet. Stockholm behöver bygga miljövänliga små hyreslägenheter med rimliga hyror. Det är dags för handling!