Delat ledarskap!

I Miljöpartiet de Gröna har vi delat ledarskap. Det innebär att vi arbetar som en grupp. Jag delar tillsammans med mina två gruppledare Emilia Hagberg och Stefan Nilsson det uppdrag som en person delar i de andra partierna som då samtidigt  är både gruppledare och borgarråd.

Min kollega gruppledare Stefan Nilsson är tillexempel ansvarig för att hålla ihop fullmäktigegruppens arbete under fullmäktige. Han deltar i debatter som rör sociala frågor.

Min kollega gruppledare Emilia Hagberg, som för tillfället är föräldraledig, är tillexempel ansvarig för att leda MP Stockholms arbete inom trafikpolitik och bostadsbyggande. Hon brukar ansvara för fullmäktigegruppens arbete

Som borgarråd är jag ansvarig för att i fullmäktige ta stora debatter som budgetdebatterna och sedan ansvarar jag även för debatter som rör lika rättigheter, bostadspolitik och klimat. Tillsammans med mina två gruppledarkollegor ledar vi det politiska arbetet.

Och vi delar inte bara på arbetet utan även på lönen. Mina två gruppledarkollegor delar på ett ”ordinarie” gruppledararvode. Jag som borgarråd tar emot en halv borgarrådslön. Då de andra partierna i Stadshuset inte tillåter oss att dela på lönen, avsätts resterande i en grön fond.

Miljöpartiet i Stockholm har inte bara delat ledarskap utan dessutom en väldigt aktiv fullmäktigegrupp. Vi arbetar för att även våra ersättare ska kunna delta i fullmäktigedebatterna. Det visas genom att våra 10 ordinarie ledamöter och våra 6 ersättare har rösträtt på Miljöpartiets fullmäktigemöten. Det innebär också att vi som sitter på ordinarie poster låter våra ersättare gå in istället för oss ordinarie för att delta i fullmäktigedebatten. Det innebär att närvaron för våra ordinarie ledamöter blir lägre än i andra partier. Gruppledare Stefan Nilsson är dock närvarande på i princip alla då det är hans uppgift att hålla i arbetet under fullmäktige.

Miljöpartiet de Gröna i Stockholm deltar väldigt aktivt i fullmäktigedebatten om Stockholms framtid, precis som vi deltar i media, ute bland folk och driver grön politik. Det är en styrka som en växande politisk kraft att ha många som får ta en aktiv roll. Det är dessutom en del i glädjen många våra förtroendevalda känner över att vara miljöpartist. Och som ersättare för MP får man en väldigt tydlig roll.

För mig som borgarråd innebär vårt arbetssätt – inte mindre arbete – men en arbetssituation som känns både mänskligare och bättre. Jag vet att våra beslut får både en bredare och bättre genomlysning.  Jag vet att jag ibland utan dåligt samvete kan ta hand om min son hemifrån om det behövs därför att vi har delat ledarskap.

Jag har ett fantastiskt roligt uppdrag och ger 200 procent! Men jag gör det tillsammans med en fullmäktigegrupp som jag är stolt över och tillsammans med två gruppledare som jag delar arbetet med. Sedan har vi samtliga förtroendevalda, alla våra medlemmar och hela vårt Stadshuskansli.

Gröna hälsningar,
Yvonne Ruwaida


Fasa ut kolet i Värtan!

Återigen uppmärksammas att det är Fortums Värtaverk som är det smutsigaste kraftvärmeverket i landet. Vi i Miljöpartiet har under många år krävt att eldningen av kol måste upphöra. Vi kan inte år 2010 fortfarande elda med ett fossilt bränsle som släpper ut stora mängder koldioxid. Därför kräver vi av såväl stadens som statens styrande politiker att agera för att strypa den klimatvidriga eldningen av kol och olja mitt i miljöhuvudstaden Stockholm. Och det är bråttom. Klimatet kan inte vänta längre.

Yvonne Ruwaida


Hej Stockholmare!

Du som Stockholmare står inför ett viktigt val. Ska Stockholm få en fungerande infrastruktur eller ska Stockholm slösa minst 48 Miljarder kronor på en 6- filig  motorvägstunnel, som innebär att trängselskatten under minst 30 års tid ska gå till Förbifart Stockholm och andra vägar, istället för att satsa på nödvändiga nya nord-sydliga kollektivtrafikförbindelser.

Vi i Miljöpartiet har presenterat en rapport för en fungerande infrastruktur i Stockholm. Tillsammans med mina kollegor, gruppledare Emilia Hagberg och riksdagskandidaten Åsa Romson har jag beskrivit vilken
ny kollektivtrafik pengarna till motorvägen skulle kunna bygga. Gustav Fridolin och flertalet gröna riksdagskandidater har igår skrivit om varför "Städerna inte längre kan byggas för bilar".  Den moderatledda regeringen presenterade sin syn den sex-filiga motorvägen i måndags på DN-debatt. Den innehåller en rad sakfel som jag och mina kollegor Karin Svensson Smith och Raymond Wigg kommenterar på dn.se.

Miljöpartiet i Stockholm stad har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommit överens om hörnstenarna i en budget för Stockholm. Det är en budget som Stockholm behöver med en satsning på barn och unga, med en klimatomställning som skapar nya jobb och med ett socialt ansvarstagande för människor.

Stockholms infrastruktur diskuteras på olika nivåer (i olika kommuner, i landstinget och på riks). Vi är överens om mycket, exempelvis har Carin Jämtin, Ann-Margrete Livh och jag skrivit om hur godstrafiken kan utvecklas i Stockholm. Men vi är tre olika partier som inte är överens om allt.

I media och i sociala medier hänvisas i synnerhet denna vecka flitigt till en debattartikel med vad som kallas ”ultimativa krav” som skrevs innan ett rödgrönt samarbete inleddes på riks eller i Stockholm. Sedan rödgröna diskussioner inleddes har jag som oppositionsborgarråd i varje intervju eller debatt varit tydlig med att jag inte förhandlar i media. Det står jag fast vid.

Jag kommer dock alltid göra min röst hörd, i sak, för de frågor som vi Gröna arbetar för.

Med vänliga hälsningar,

Yvonne Ruwaida