MP starkt framåt i Stockholm!

Idag presenterades SKOP för Stockholm stad. MP är tredje största parti. Till riksdagen får vi 16,4 procent och till Stadshuset 14 procent. Dessa siffror bekräftar den trend som vi har känt av länge. Intresset för grön politik är stort bland Stockholmare och vi får hela tiden nya medlemmar.

De gröna har både konkret politik och en vision om ett klimatsmart och socialliberalt Stockholm. Hoppa på båten du med och delta i MP:s arbete för ett modernare,  mänskligare och miljövänligare Stockholm. Läs mer
här!

Utvisa inte palestinier till Gaza!

Idag skriver jag i Aftonbladet om situationen i Gaza och den svenska asylpolitiken. Palestinska asylsökande i Sverige hotas av utvisning till Gaza, trots att området är osäkert och situationen för de boende är svår. Dessa utvisningar ska ske trots att EU och ordförandelandet Sverige i förra veckan uttalade sin oro och sa att situationen i Gaza ”inte har förbättrats sedan den israeliska markoffensiven i januari 2009”.

Andra som bloggar i ämnet
Emma Grön
Palestinagrupperna

Det är dags att sluta med kol i Stockholm!

Vet du att mitt i Stockholm så använder ett av Stockholmarna delägt bolag, Fortum,  kol för att producera fjärrvärme. Det är landets sjätte största utsläppskälla av koldioxid.

Idag i
SVD skriver MP om detta klimatsvek.

Moderaternas kulisspolitik

Klimatfrågan är vår tids ödesfråga men också en möjlighet att ställa om till ett hållbart samhälle.
Idag är klimatfrågan modern och för Stockholmarna är den viktig. De flesta vill ta ansvar och bidra men man ställer också krav på oss politiker att vi vågar ta de nödvändiga politiska besluten.

Det var inte länge sedan som Moderaterna ifrågasatte växthuseffekten här i Stadshuset. Musse Pigg på julafton påminner mig om moderaternas klimatpolitik:

Musse, Kalle och Långben åker husvagn. På morgonen ser vi en vacker naturvy utanför husvagnen. Det är en kuliss som fälls in i husvagnen. Bakom kulissen ser vi skräp, utsläpp och förstörd natur! 

Sten Nordin, Ulla Hamilton och Kristina Alvendal åker runt i Stockholm och visar upp en kuliss av moderaternas klimatpolitik.

(M) vill slänga pengar på klimatboven Förbifart Stockholm.
(M) har inte finansierat kollektivtrafiken men i princip alla vägar.
(M) vill inte utfasa kol och olja från Värtan och Stockholms alla fastigheter
(M) avvecklar EnergiCentrum
(M) ställer inga krav i markanvisningar på energieffektivitet och kemikalier vid bostadsbyggande
(M) samlar bara in 5,5 procent av matavfallet, nationella målet är 35%

Det här är inte alla exempel.
Listan på moderaternas kulisspolitik är väldigt lång.


En grön vision om Stockholm!

 

Vår stad - Stockholm - har alla möjligheter att vara en modern, mänsklig och miljövänlig stad!

 

Miljöpartiet de Gröna har visionerna, viljan och politiken för att förverkliga den hållbara staden. Jag vill för er presentera den gröna visionen.

 

I Stockholm 2015 är det lätt att vara klimatsmart.

Stockholm är en attraktiv och barnvänlig stad med bra livskvalitet och bra företagsklimat.

Alla invånare känner ett tydligt ägandeskap över sina rättigheter.

 

I Stockholm 2015 är Alva 6.

Hon gillar att cykla till Årstafältet och leka. På helgen följer morfar med.

Alvas mamma fick chansen att ombilda sig till energi- och miljötekniker och bygger spännande solceller på Stockholms tak.

Hon är engagerad som förälder i Alvas Montessoriskola som bara serverar ekologisk och hemlagad mat precis som på morfars kollektiva äldreboende.

Bilen sålde familjen efter att båtarna på stadens vattenvägar började binda ihop kollektivtrafiken.

 

I Stockholm 2015 är Omar 16.

Han blev Stockholmare för 5 år sedan.

Han läser vissa kärnämnen på arabiska och är bland de bästa i klassen på matte. Favoritämnet är ändå svenska.

Varje termin sätter fritidsgården upp en ny teaterföreställning. Omar hoppas att nästa pjäs ska utspela sig i faraoernas tid, och att han får en huvudroll.

Framtiden ser ljus ut. Inte minst sedan Omars pappa fick arbete som lärare – han undervisar i Svenska för Invandrare från arabiska.

 

I Stockholm 2015 är Kim 20 år.

Kim flyttade hit från Hamburg för ett år sedan.

Kim älskar pulsen, nytänkandet, utelivet och kulturen i det nya bostadsområdet på Bromma – som förr var en flygplats och som har många av stadens nya ungdoms- och studentbostäder.

Kims rullstol är inte ett handikapp, bara ett verktyg för rörlighet i det tillgängliga Stockholm.

Lägenheten är både yt-, energi- och kostnadseffektiv.

 

Den gröna visionen kan bli verklighet för Alva, Omar och Kim med grön politik och vi har lagt hörnstenarna för en rödgrön politik för framtiden som är en bra grund.

 

Stockholm blir världens klimathuvudstad och uppnår ett klimatmål på 2 ton per invånare 2015.

De fossila bränslena i all uppvärmning fasas ut och Stockholm utnyttjar potentialen i ny förnybar energi såsom biogas och solenergi.

Vi minskar biltrafiken och förbättrar kollektivtrafiken med fler bussar och spår, fler och bättre cykelbanor och en attraktiv båttrafik.

Satsningar på energieffektivisering ger både nya jobb, minskade utsläpp och sparade pengar.

Staden utvecklar sina grönområden och får 6 nya naturreservat.

 

Stockholm blir en mänsklig stad genom satsningar på en bra skola och barnomsorg. Barngrupperna minskar. Lärartätheten ökar och pedagogerna har möjlighet att arbeta med utbildning för elevhälsan har förbättrats och mobbning minskat.

Staden tar krafttag för jämställdhet och lika rättigheter och får EU:s pris för sitt arbete mot diskriminering.

15 000 bostäder byggs nästa mandatperiod. Var femte lägenhet går till ungdomar och studenter och City avkontoriseras. Stockholms miljöprofilområden är bilfria och har aktivhus som producerar egen energi. Miljonprogrammen renoveras och Stockholm satsar på säkra skolvägar.

 

Investeringar i en grön omställning, barn och lika rättigheter stärker Stockholm långsiktigt och skapar förutsättningar för en hållbar ekonomisk utveckling samtidigt som arbetslösheten dämpas och nya jobb skapas.

 

För Alva, Omar och Kim och framtidens Stockholmare – satsa på grön politik!


Äntligen spårväg i City!

Jan Valeskog (S) kritiserar i DN och i SVD samt i Stadshusets debatt förra veckan den påbörjade innerstadsspårvägen. (MP) ser spårvägen som en påbörjan på en sammanhängande spårvägsnät i hela innerstaden. Många städer satsar på spårväg.

(MP) är glada att (M) har bytt fot i frågan om spårväg. Det var inte länge sedan som man kunde höra ett moderat trafikborgarråd använda samma argument som idag Jan Valeskog (S) använder mot innerstadsspårvägen.

Det går inte att gömma sig bakom argumentet att det finns fler viktiga spårprojekt som borde gå före. Stockholm behöver satsa på kollektivtrafik i mycket större skala än vad både (S) och (M) är beredda att göra - då båda låter våra gemensamma resurser ätas upp av ett omodernt motorvägsprojekt.