Äntligen fritt fram för avfallskvarn!

Nu ska avfallskvarnar göras avgiftsfria samt tillåtas i Stockholm. Det var på tiden. 

Men staden kan göra mer. Tex kan man installera avfallskvarnar i allmännyttan.

Vi förbereder oss för budgeten!


Ikväll hade vi kommunpolitisk grupp och diskuterade Stockholm stads budget för 2009 och stadsdelsnämndernas framtid. Det märks att miljöpartiet är på hugget. Fullt av kloka idéer och förslag för ett modernt, miljövänligt och mänskligt Stockholm.

Som bakgrund till våra interna budgetdiskussioner hade vi bett den borgliga majoriteten om de senaste prognoserna för stadens ekonomi. Det fick vi inte. Bedrövligt.

Stadsdelsnämndernas framtid är hotad. Man har redan avlövat de, och nya förslag ligger på bordet. Vi har bett om partiöverläggningar om stadsdelsnämnderna som bygger på en partiöverenskommelse med alla partier utom (m). Men just nu ligger locket på. Varken (fp) eller (m) ger några svar. Hoppas det blir överläggningar! 

Nya möten!

Politiken behöver vitaliseras hela tiden. Idag höll jag i en kulturvandring inom ramen för kulturfestivalen. Promenaden gick först via båt från Nybroviken till Hammarby Sjöstad och sedan runt i miljöstadsdelen. Intresset var stort. Det ställdes frågor och efteråt var flera kvar för olika diskussioner.

Fler av den här typen av möten skulle demokratin må bra av.