Ungdomshäng...

på RFSL i Stockholm besökte vi på fredagen. En helt fantastiskt verksamhet. Unga kan hänga i trygghet, få stöd, värme och inspiration. Den här typen av verksamhet är att satsa på framtiden...

Bygg inte sönder Järvafältet, Söderlund!

Söderlund planerar för fullt för byggande av bostäder på Järvfältet. Det är feltänkt. Det som gjort Kista attraktivt för boende är tillgången till Järvafältet. Kista och Rinkeby skulle kunna få samma lyft om man la E18 i tunnel.

Att bygga sönder Järvfältet är inte vad de boende i varken Kista, Rinkbey och Tensta vill. Lyssna på oss som bor runt Järvafältet.

Riv inte upp beslutet om kulturreservatet på Järvafältet! Klipp inte sönder den gröna kilen som gör att djur och natur kan sprida sig in till Nationalstadsparken inne i Stockholm.

Mina juriststudier....

Efter riksdagen så ville jag läsa juridik. Mina skolbetyg var för dåliga. Men jag kom in på första försöket på Högskoleprovet och påbörjade studierna under valrörelsen. Det krävde järndisciplin (varken tv eller sudoku, mindre tid med min man och sena nätter). Ett tag efter valet blev jag oppositionsborgarråd och förutsättningarna förändrades. Jag bestämde mig för att slutföra den påbörjade juridiska introduktionskursen (JIK på 10 poäng). Efter den så tänkte jag att jag skulle göra det jag hann med av de andra två kurserna på terminen. Jag klarade av JIK:en, men knappt något annat, även om jag gjorde ett försök.

Efter jul beslöt jag mig för att omregistrera mig på en av de två kurserna jag inte klarade av under höstterminen. Kanske kan jag läsa den kurslitteraturen och ta den tentan i sommar. Vem vet?

Här kan ni se några av Stockholms bästa företagare....

22800-62
alla de som får miljödiplom.

Många långa möten

hela dagen. Väldigt intressanta möten, men fullspäckade av information. Har handlat om allt från hur Stockholm Vatten skulle kunna hjälpa utvecklingen i Afrika, hur Svenska Bostäder ska omorganiseras i framtiden till hur vi ska satsa på miljöteknik i Stockholm. Spännande. Nu ska jag packa min väska och bege mig hem till familjen.

Debatten i kommunfullmäktige

ikväll handlade om E 18 och om den nya policyn för offentlig upphandling. Om E 18 fick vi en debatt men inte om offentlig upphandling. Både majoritet och två oppositionspartier vägrade.

Jag har då aldrig varit med om en ordning där majoriteten vägrar ta en debatt när minoriteten återremitterar ett ärende och där två oppositionspartier går med på det. Majoriteten skyllde på de att tyckte att det var rätt med en återremiss, men de ville inte dra tillbaka förslaget själva för då hade det tagit längre tid. Och (s) och (v) sa att de inte hade fått ärendet i tid, men de hade hunnit med att samskriva sig med oss om att skriva en reservation och hade båda två ett eget särskilt uttalande i ärendet!.

Märklig ordning i Stadshuset.
På bussen mellan Radiohuset och Stadshuset

22800-61
tillsammans med CMR:s Mkyabela Sabuni och fem-i-tolvrörelsens Stig Wallin.

Susanne, borgarrådssekreterare

22800-60
och jag pratar med nämnden för offentlig upphandling via denna lilla ufoliknande högtalartelefonen

Varför bloggar jag?

Jag vill kunna ge människor som är intresserade en inblick i hur arbetet som miljöpartist i Stadshuset kan se ut. Med tiden kommer jag kunna skildra olika delar av mitt arbete. Dessutom reflekterar jag ibland över händelser och frågor som jag tycker är viktiga. Och ibland skapas samtal över bloggen.... Hitintills har 7500 människor besökt denna blogg.

Personal- och jämställdhetsutskottet

hade möte hela eftermiddagen idag. Det nyvalda utskottet fick information om arbetet med att rekrytera till Stockholm stad, arbetet med personalfrågor, pensionsfrågor och hur man arbetar med de människor som berörs av borgarnas nedskärningar.

SKTF-medlemmar är drabbade av nedskärningarna och känner stark oro för sin egen arbetsmiljö och tror att stadens verksamhet försämras. Läs mer på SKTF:s hemsida.

Måndag hade vi en diskussion om trafikfrågor i Stockholm.

22800-59

Det är en sån där dag...

där man önskar att man vore flera personer. Medierna berättar om 
domen som säger att kommunen inte är tvungen att erbjuda barnomsorg när föräldrar jobbar på natten (så dåligt), 
att flertalet bostadföretag diskriminerar, nu blir de fall för DO
de fruktansvärda översvämmningarna i Jakarta (det extrema klimatet som världen fortfarande inte tar på allvar)
att Bush sparar på vården för att skicka vapen till Irak
och borgarna i Stockholm vill inte använda offentlig upphandling för en bättre miljö, rättvisemärkt och mot diskriminering
...
och man önskar att man kunde agera i alla frågor....
 

Säg nej till uranbrytning...

Uran är ett grundämne som är giftigt även i små mängder. I en artikel i en Der Spiegel-Special avslöjades nyligen fakta om hur allvarliga riskerna är med uranbrytning: Den sovjet-tyska urangruvan i Wismut i forna Östtyskland var mellan 1946 och 1990 den tredje största producenten i världen av uran. Priset som arbetarna och invånarna betalat är högt - fram till 1990 har 7 163 personer dött i lungcancer. Av dessa har 5 273 erkänts som strålningsoffer. Saneringen av området efter uranbrytningen har kostat totalt 6 miljarder euro - pengar som de tyska skattebetalarna fått skjuta till, berättas det vidare i artikeln. 

Läs mer på www.mp.se/stockholmsstad

Anders

frågade om det finns utvärderingar av arbetstidsförsöken. Vi har skrivit en som man kan få om man ringer (mp) på Stadshuset på 08-50829000. Försöket med parkeringsvakterna kommer att utvärderas innan sommaren av Arbetslivsinstitutet som snart läggs ner. 

Idag tittade Mehmet in på Stadshuset...

22800-58
...han jobbade tidigare på byrån för lika rättigheter i Kista och är nu riksdagsledamot för oss i Stockholm. En riktigt förkämpe för lika rättigheter och integritetsskydd. Vi diskuterar vad vi ska göra tillsammans.

Fortum Stockholm...

har tagit ut en kvarts miljard för mycket av sina kunder i nätavgifter enligt Energimarknadsinspektionen. Denna ordning måste sluta. Är trött på dessa energibolag som år efter år kan ta ut och tar ut större avgifter än nödvändigt.