Delat ledarskap!

I Miljöpartiet de Gröna har vi delat ledarskap. Det innebär att vi arbetar som en grupp. Jag delar tillsammans med mina två gruppledare Emilia Hagberg och Stefan Nilsson det uppdrag som en person delar i de andra partierna som då samtidigt  är både gruppledare och borgarråd.

Min kollega gruppledare Stefan Nilsson är tillexempel ansvarig för att hålla ihop fullmäktigegruppens arbete under fullmäktige. Han deltar i debatter som rör sociala frågor.

Min kollega gruppledare Emilia Hagberg, som för tillfället är föräldraledig, är tillexempel ansvarig för att leda MP Stockholms arbete inom trafikpolitik och bostadsbyggande. Hon brukar ansvara för fullmäktigegruppens arbete

Som borgarråd är jag ansvarig för att i fullmäktige ta stora debatter som budgetdebatterna och sedan ansvarar jag även för debatter som rör lika rättigheter, bostadspolitik och klimat. Tillsammans med mina två gruppledarkollegor ledar vi det politiska arbetet.

Och vi delar inte bara på arbetet utan även på lönen. Mina två gruppledarkollegor delar på ett ”ordinarie” gruppledararvode. Jag som borgarråd tar emot en halv borgarrådslön. Då de andra partierna i Stadshuset inte tillåter oss att dela på lönen, avsätts resterande i en grön fond.

Miljöpartiet i Stockholm har inte bara delat ledarskap utan dessutom en väldigt aktiv fullmäktigegrupp. Vi arbetar för att även våra ersättare ska kunna delta i fullmäktigedebatterna. Det visas genom att våra 10 ordinarie ledamöter och våra 6 ersättare har rösträtt på Miljöpartiets fullmäktigemöten. Det innebär också att vi som sitter på ordinarie poster låter våra ersättare gå in istället för oss ordinarie för att delta i fullmäktigedebatten. Det innebär att närvaron för våra ordinarie ledamöter blir lägre än i andra partier. Gruppledare Stefan Nilsson är dock närvarande på i princip alla då det är hans uppgift att hålla i arbetet under fullmäktige.

Miljöpartiet de Gröna i Stockholm deltar väldigt aktivt i fullmäktigedebatten om Stockholms framtid, precis som vi deltar i media, ute bland folk och driver grön politik. Det är en styrka som en växande politisk kraft att ha många som får ta en aktiv roll. Det är dessutom en del i glädjen många våra förtroendevalda känner över att vara miljöpartist. Och som ersättare för MP får man en väldigt tydlig roll.

För mig som borgarråd innebär vårt arbetssätt – inte mindre arbete – men en arbetssituation som känns både mänskligare och bättre. Jag vet att våra beslut får både en bredare och bättre genomlysning.  Jag vet att jag ibland utan dåligt samvete kan ta hand om min son hemifrån om det behövs därför att vi har delat ledarskap.

Jag har ett fantastiskt roligt uppdrag och ger 200 procent! Men jag gör det tillsammans med en fullmäktigegrupp som jag är stolt över och tillsammans med två gruppledare som jag delar arbetet med. Sedan har vi samtliga förtroendevalda, alla våra medlemmar och hela vårt Stadshuskansli.

Gröna hälsningar,
Yvonne Ruwaida


Fasa ut kolet i Värtan!

Återigen uppmärksammas att det är Fortums Värtaverk som är det smutsigaste kraftvärmeverket i landet. Vi i Miljöpartiet har under många år krävt att eldningen av kol måste upphöra. Vi kan inte år 2010 fortfarande elda med ett fossilt bränsle som släpper ut stora mängder koldioxid. Därför kräver vi av såväl stadens som statens styrande politiker att agera för att strypa den klimatvidriga eldningen av kol och olja mitt i miljöhuvudstaden Stockholm. Och det är bråttom. Klimatet kan inte vänta längre.

Yvonne Ruwaida


Hej Stockholmare!

Du som Stockholmare står inför ett viktigt val. Ska Stockholm få en fungerande infrastruktur eller ska Stockholm slösa minst 48 Miljarder kronor på en 6- filig  motorvägstunnel, som innebär att trängselskatten under minst 30 års tid ska gå till Förbifart Stockholm och andra vägar, istället för att satsa på nödvändiga nya nord-sydliga kollektivtrafikförbindelser.

Vi i Miljöpartiet har presenterat en rapport för en fungerande infrastruktur i Stockholm. Tillsammans med mina kollegor, gruppledare Emilia Hagberg och riksdagskandidaten Åsa Romson har jag beskrivit vilken ny kollektivtrafik pengarna till motorvägen skulle kunna bygga. Gustav Fridolin och flertalet gröna riksdagskandidater har igår skrivit om varför "Städerna inte längre kan byggas för bilar".  Den moderatledda regeringen presenterade sin syn den sex-filiga motorvägen i måndags på DN-debatt. Den innehåller en rad sakfel som jag och mina kollegor Karin Svensson Smith och Raymond Wigg kommenterar på dn.se.

Miljöpartiet i Stockholm stad har tillsammans med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommit överens om hörnstenarna i en budget för Stockholm. Det är en budget som Stockholm behöver med en satsning på barn och unga, med en klimatomställning som skapar nya jobb och med ett socialt ansvarstagande för människor.

Stockholms infrastruktur diskuteras på olika nivåer (i olika kommuner, i landstinget och på riks). Vi är överens om mycket, exempelvis har Carin Jämtin, Ann-Margrete Livh och jag skrivit om hur godstrafiken kan utvecklas i Stockholm. Men vi är tre olika partier som inte är överens om allt.

I media och i sociala medier hänvisas i synnerhet denna vecka flitigt till en debattartikel med vad som kallas ”ultimativa krav” som skrevs innan ett rödgrönt samarbete inleddes på riks eller i Stockholm. Sedan rödgröna diskussioner inleddes har jag som oppositionsborgarråd i varje intervju eller debatt varit tydlig med att jag inte förhandlar i media. Det står jag fast vid.

Jag kommer dock alltid göra min röst hörd, i sak, för de frågor som vi Gröna arbetar för.

Med vänliga hälsningar,

Yvonne Ruwaida

 
Ställ om till ett klimatsmart Stockholm!

En dag som idag – i ett soligt och vackert Stockholm – så är det lätt att vara som björnen Baloo och glömma alla sorger och besvär. Men de utmaningar som vi står inför kan ge möjligheter för framtiden. Det är bara att börja jobba!

En klimatomställning av Stockholm ger nya hållbara jobb. Istället för att låsa fast Stockholm i ett dyrt och onödigt motorvägsbygge som Förbifart Stockholm måste vi bygga ut kollektivtrafiken. Alla som har pendlat i vinter vet hur många resenärer som pendel- och tunnelbanetåg klarar av att transportera jämfört med buss och bil. Ett fullsatt tunnelbanetåg ersätter tio kilometers bilkö. Spårutbyggnaderna måste bli mer än prat – de måste finansieras och utbyggnaden påskyndas. Vi måste bygga ut cykelbanorna, klimatanpassa varutransporterna och miljonprogramshusen när vi rustar upp dem för att nämna några effektiva och konkreta åtgärder.

Samtidigt som vi gör den nödvändiga klimatomställningen ska vi på nya innovativa sätt ta socialt ansvar. Stockholm skulle kunna bilda ett nytt bolag som anställer lokal arbetskraft för att rusta upp miljonprogrammen. Det skapar arbetstillfällen och praktikplatser för arbetslösa boende som därmed är direkt medverkande i upprustningen av sitt område. Det är en modell som finns i Södertälje .

Det är dags att staden får en ny klimatsmart ledning som vågar ta steget in i framtiden och ställer om Stockholm.

Läs mer i min ETC ledare idag.  


Söderort behöver pengarna till Spårväg Syd!

Stockholm växer och idag presenterade den moderatstyrda majoriteten i Stadshuset en vision för Söderort. Det är bra att vi utvecklar södra Stockholm så att fler människor kan leva, bo och resa på ett hållbart sätt.  Men vi vill inte vänta på satsningarna på kollektivtrafik, vi vill förbättra tvärförbindelserna nu!

Idag tar det ju så mycket längre att åka kollektivt med tvärförbindelser  än om man åker in mot centrum om man reser i regionen. En majoritet av söderortsborna vill att man satsar på bättre tvärförbindelser och de vill ha kollektivtrafik inte vägar. Mer än 75% av invånarna anser att det är viktigt att utveckla kollektivtrafiken, medan mindre än 50% tycker att det är viktigt att utveckla vägarna. Det visar en opinionsundersökning som majoriteten själva låtit göra.

Så om majoriteten skulle lyssna på invånarna i söderort så borde de satsa på att bygga ut kollektivtrafiken. Men istället låser man fast pengarna i Förbifart Stockholm, en jättelång  motorvägstunnel och Sten Nordin går till regeringen och ber om pengar till spårväg Syd


Bygg en kollektivtrafikstad!

Denna vinter har visat hur svårt det är att ersätta den spårburna kollektivtrafiken i Stockholm med bussar och bilar. Ett fullsatt tunnelbanetåg ersätter tio kilometers bilkö. Ett pendeltåg ännu mycket mer. Spårtrafiken nyckeln för effektiva transporter i storstaden. Nya spårförbindelser över Saltsjö-Mälarsnittet är mycket effektivare än Förbifart Stockholm för öka tillgängligheten. Därför förordar vi nya spår mellan t.ex. Liljeholmen och Fridhemsplan och från Hammarby sjöstad till Slussen och vidare till Stockholms universitet och spårtrafik till Nacka och Värmdö. Det är viktigt att satsa på fler tvärförbindelser och knyta samman tunnelbanegrenar och pendeltågsstationer på fler ställen.

Den moderatledda majoriteten vill till varje pris bygga Förbifart Stockholm och kastar sig därför in i ett projekt som är ekonomiskt riskfyllt, miljömässigt katastrofalt och som äventyrar framtida kollektivtrafiksatsningar och därmed framkomlighet för flertalet Stockholmare. Det har gått prestige i frågan och besluten har därför inte varit varken eftertänksamma eller förnuftiga. Jag tycker att det är dags att utveckla ett effektivt, miljöanpassat transportsystem för alla stockholmare. Detta kräver mer resurser till spårtrafik, resurser som Förbifart Stockholm till stora delar äter upp. Bygg en kollektivtrafikstad, inte en motorvägsstad!


Omvandla Stockholms matavfall till biogas!

Biogasfrågan är ständig aktuell i Stockholm. Nu har den blommat upp igen och jag är glad att Svenska Dagbladet har uppmärksammat vilket oerhört slöseri det är att elda upp stockholmarnas matavfall, när det istället skulle kunna rötas till biogas och omvandlas till förnybar fordonsgas.

Stockholm behöver tydligt en politisk vilja för att skapa system där hushållens matavfall tas tillvara. Jag är väl medveten om att stockholmarnas matavfall inte skulle räcka att försörja stadens biogaspumpar med nödvändig gas, men det skulle ge ett gott tillskott. För oss i Miljöpartiet är det viktigt att staden tar sitt ansvar och bidrar med det vi kan. Staten har dessutom bestämt att 35% av matavfallet ska omhändertas. Stockholm når idag bara upp till att omhänderta 6,6%. Det är alldeles för lågt och bidrar väldigt lite till minskade klimatutsläpp.

Miljöpartiet vill att 70% av matavfallet från såväl storkök, restauranger och hushåll ska samlas in år 2014 och vi menar att det, med god vilja och ekonomiska satsningar, är fullt möjligt.


Två förslag för integration och lika rättigheter!

Miljöpartiet föreslår två nya konkreta åtgärder för att minska segregationen i Stockholm, en som i första hand rör vuxna och en som i första hand rör barn och unga.

1)   Stockholm ska bilda ett nytt bolag som anställer lokal arbetskraft för att rusta upp miljonprogrammen. Det handlar om att skapa arbetstillfällen och praktikplatser för arbetslösa boende som därmed är direkt medverkande i upprustningen av sitt område. En modell finns i Södertälje, där kommunen och Peab gemensamt har startat byggföretaget Telge Peab. Företaget bygger bostäder i Södertälje på marknadsmässiga villkor och ger samtidigt arbetslösa och flyktingar möjlighet till praktik, utbildning och försörjning.

Bland de boende i miljonprogramsområdena finns många med kompetens inom byggsektorn, exempelvis ingenjörer, som idag är arbetslösa. Samtidigt är det arbetskraftsbrist inom byggsektorn och vid nybyggnationer och reparationer är det inte ovanligt att byggarbetare tillfälligt flyttas hit från andra delar av Sverige. Ett byggföretag som anställer lokal arbetskraft skulle ge möjlighet till högre sysselsättning i miljonprogramsområdena. De boende kommer att bli direkt involverade av utformningen av inte bara miljonprogramshusen, utan även av de lokala centrumen med torg, affärsliv och andra mötesplatser.

2)   Stockholms skolor ska erbjuda ämnesundervisning i kärnämnena på modersmål. Många barn och unga som kommer till Sverige i skolåldern känner att deras ämneskunskaper inte är värda något, utan att de måste ”börja om” i skolan, först genom att lära sig svenska, och sedan genom att lära sig ämnena. Genom att undervisa ämneskunskaper på elevernas modersmål får de ökad självkänsla och känner att de lär sig något under tiden de lär sig svenska. Det blir också lättare för eleven att få samma resultat som sina jämnåriga när de börjar läsa på svenska. Det är mycket viktigt att eleven får bygga språkligt kapital på både svenska och sitt modersmål. Barn som får träna sitt modersmål blir bättre på att kommunicera på både sitt modersmål och på svenska. Den kulturella identiteten stärks och inlärningen av andra språk och ämnen förbättras.


ROT och RUT!

De rödgröna vill utveckla ROT att omfatta flerbostadshus. Det är bra. Dagens ROT missgynnar de som bor i hyresrätt.

De rödgröna vill avskaffa RUT.
Kanske kan dock nya former för avdrag diskuteras i framtiden, Mona Sahlin har nämnt pensionärerna, Mikael Damberg barnfamiljerna. Det är mindre bra att vi rödgröna inte är tydliga med vad vi vill. Dagens RUT behöver förändras.

Vi Gröna har alltid velat sänka skatten för tjänster. Vi är kritiska mot att den moderatledda alliansen tog bort den lägre arbetsgivaravgiften för småföretag! Det är inte bra för företagande och entreprenörskap.

Vi Gröna har drivit och fått igenom sänkt arbetsgivargift och högre grundavdrag mot högre miljö- och klimatskatter inom ramen för den gröna skatteväxlingen.

Vi har höjt skatten på det som är dåligt – miljöförstöring - och sänkt skatten på det som är bra – arbete.  Det är politik för mindre miljöförstöring och för fler jobb!

Varför kan vi rödgröna inte arbeta för att RUT ska utvecklas. Mitt förslag är :

·         Avskaffa dagens RUT och sänk skatten för de mest arbetsintensiva tjänsterna.

·         Det ska inte vara ett avdrag utan antingen sänkt arbetsgivaravgift eller moms.

·         Det ska inte ha samma snäva och därmed orättvisa gränser. Självklart ska i denna tjänstesektor friskvård (såsom  massage, träning mm) och dataservice kunna ingå, inte enbart städning eller renovering i människors hem.

Klyftorna i Sverige har ökat och det är ett direkt resultat av en orättvis skattepolitik som förs av den moderatledda alliansen. ROT och RUT behöver enligt min mening justeras, inte avskaffas.
  Det finns mycket att tjäna på att fler människor konsumerar mer tjänster.  Och att konsumera tjänster istället för prylar är klimatsmart!


230 410 kr av borgarrådslönen 2009 till Grön Fond!

Bakgrunden till Grön fond är att Miljöpartiets oppositionsborgarråd Yvonne Ruwaida bara tar emot en halv borgarådslön, resten avsätts till en fond. Från 2009 avstår borgarrådet Yvonne Ruwaida 230 410 kronor från sin lön till Grön fond. Miljöpartiet i Stockholm har skapat en Grön Fond.

Stora inkomstklyftor är dåliga för solidariteten i samhället, menar miljöpartiet som vill att borgarrådslönen ska kunna delas på två personer. Det tillåter inte de andra partierna i Stadshuset. Miljöpartiet har sedan länge arbetat mot stora löneskillnader, arvoden och bonusar. Alla miljöpartiets förtroendevalda betalar partiskatt på 5 procent av bruttoarvodering för sina uppdrag.

Miljöpartiet i Stockholm Stad har tagit beslut om att varje år dela ut pengarna till någon person, en organisation eller nätverk i Stockholm stad som gör en bra insats för miljö, klimat eller lika rättigheter frågor som rör antidiskriminering och socialt utsatta människor. Årets tema är Klimatsmarta innovationer.

2008 var första året som priset utdelades. Tema: Gröna hjältar. Pristagare var Gröna kilen-nätverket, som arbetar för att sprida kunskap om Stockholms grönområden och Convictus, som arbetar med hemlösa, hiv-positiva och missbrukare.

2009 var temat Barnhjältar och då gick priset till Egalia, HBT-fritidshäng för unga i Stockholm, samt till Ingen människa är illegal som stöttar asylsökande och papperslösa.

Äntligen en moské i norra Stockholm!

Äntligen har det blivit klartecken för en riktig moskébyggnad i norra Stockholm. I dagens DN debatt presenteras planerna för en moské i Rinkeby. Sex partier är eniga om att platsen där det gamla förvaltningshuset nu står, kvarteret Kvarnbacken, är en lämplig placering.  Det tycker även Islamiska förbundet i Järva, som är de som ska bygga moskén. Staden finansierar alltså inte själva moskébygget, utan ger bara en markanvisning.  I vanliga fall skulle en markanvisning i ytterstaden passera förbi utan uppmärksamhet, men en moskébyggnad väcker mångas känslor.

Även moskén på Medborgarplatsen väckte många protester innan den till slut kunde invigas år 2000. Idag ser vi att moskén är ett uppskattat och naturligt inslag i Söders stadsbild. Moskén besöks varje år av 140 000 muslimer men också av 20 000 personer av annan tro. Många uppskattar den vackra arkitekturen precis som i vilken kyrka som helst. Alla kan hyra föreningslokaler och njuta av maten i den populära restaurangen.

Moskén ”mitt i byn” i Rinkeby kommer på samma sätt att bli en tillgång till området. Näringslivet kommer få en vitamininjektion, centrumet kommer att bli mer levande och framför allt kommer muslimer från hela norra Stockholm få en mötesplats och slippa de ovärdiga, trånga källarmoskéerna. Moskén kommer inte bara vara en plats för bön, utan för föreningsliv, studier, ungdomsaktiviteter och kanske träningslokaler för både kvinnor och män.

Moskén har varit önskad länge och behovet är stort. Sveriges huvudstad, där var tionde svensk bor, har bara en ”riktig” moské.  Nu är samlingsplatsen i Norra Stockholm äntligen på gång och jag ser fram emot att gå på invigningen!


Klimatsmarta Stockholm behöver tuffare mål

Det är positivt att klimatutsläppen minskar, idag kom det en rapport från miljöförvaltningen som kollat bakåt i tiden till 1990. Trängselavgifter, miljöbilar, fler cyklebanor och annan grön politik har gett resultat!


 Vi kan göra mer. Stockholm måste som storstad gå före och visa på möjligheter hur man ställer om och utvecklar den klimatsmarta staden. Det skulle öka Stockholms konkurrenskraft och ge fler gröna jobb samtidigt som vi minskar vår klimatbelastning.

 MP vill sänka utsläppen till två ton per stockholmare till 2015, idag ligger utsläppen på 3,8 ton. Det skulle vi i stort sett nå bara genom att avveckla uppvärmningen med fossila bränslen av fastigheter och hus. Ulla Hamilton (M) och den moderatstyrda alliansen vill bara sänka till 2,8 ton per invånare. Återigen ligger (M) flera steg bakom den moderna och miljövänliga staden. Fast de har i alla fall börjat styra i rätt riktning, om än långsamt. Förra valet 2006 ville flera ledande moderate i staden inte ens erkänna att det fanns en växthuseffekt…

SR


Det behövs mer mötesplatser som Egalia för hbt-unga!

Idag släppte Ungdomsstyrelsen en rapport Hon Hen Han om unga hbt-personers hälsa. Dubbelt så många 16-25- åringar har utsatts för fysiskt våld  jämfört med hetero-unga i samma ålder. Många upplever att de blir bemötta på ett kränkande sätt. En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna  har försökt ta livet av sig. Förtroendet för skola och myndigheter är lågt.

Det är det så viktigt att kommuner erbjuder mötesplatser där hbt unga kan mötas och få vara sig själva, det är en av rapporten slutsatser. Ett sådant ställe är Egalia, hbt-fritidshänget i Stockholm.  Den här veckan beslutade Stockholm stad om 600 000 kronor av Stockholm Stad till Egalia, det var bara hälften av de pengar som behövs. Så nu kan Egalia bara ha öppet en gång i veckan. Någon utbildning av personal på andra fritidsgårdar hinns inte med.  

Den moderatledda majoriteten måste visa att den vill bedriva den här typen av verksamhet  och ge Egalia mer långsiktiga ramar.

I framtiden hoppas jag vi får se många Egalia, inte bara i Stockholm utan också i resten av landet. 


Stök och skolk - FP:s skolpolitik är ett misslyckande

Utbildningsnämndens årsredovisning landade precis i min postbox. Den ger tydliga bevis för att Folkpartiets metod med ”hårdare tag” i skolan inte fungerar. Tvärtom är stöket värre än någonsin. I den undersökning som görs bland eleverna får punkten ”lugn och arbetsro i skolan” sämst betyg av eleverna. Bara 42% av eleverna i år 9 är nöjda med arbetsron i skolan. Alltså upplever mer än hälften av Stockholms niondeklassare sin skoldag som stökig!


Även skolket ökar i Stockholms skolor. Den sammanlagda frånvaron rapporteras till 14,2%. Det finns skolor med nära 50% frånvaro i Stockholm.


För några dagar sedan publicerade Skolinspektionen en rapport som visar i samma riktning. Många skolor har problem med mobbing och trakasserier, och det beror främst på för få vuxna i skolan och att eleverna inte involveras i värdegrundsarbetet.


Detta är allvarliga siffror och vi politiker måste tänka annorlunda. Det är tydligt att det behövs mer demokrati och elevinflytande i skolorna. Den enda skola som fick godkänt av Skolinspektionen (Fribergaskolan i Danderyd) har förstått att eleverna måste få vara med och skapa en trygg miljö. DN har också uppmärksammat en skola som har livskunskap på schemat. Där har lektionerna blivit både lugnare och effektivare.

På vuxnas arbetsplatser är det självklart att ansvar och inflytande ger en bättre arbetsmiljö än auktoritära ledarstrukturer. Varför skulle det vara annorlunda på elevernas arbetsplats, skolan?

Per Olsson, vår ledamot i Utbildningsnämnden, bloggar om stöket här.


Rödgrön bostadspolitik...

som gör skillnad har vi i storstadsgruppen tagit fram.

RSS 2.0