Interndemokrati!

Vi har beslutande provval om vår EU-parlamentslista. Det borde de andra partierna våga. Eller är de rädda för medlemmarnas val.

Vi får rösta på 5 kandidater.

Mina favoritkandidater till Bryssel är en grön trio som har en skön chans att ta tre platser i Bryssel:

Svar till Camilla!

Camilla frågar mig hur jag tycker att Busheran har påverkat synen på mänskliga rättigheter lokalt. 
Mitt svar:
Synen på mänskliga rättigheter globalt påverkar människosynen lokalt. Busheran har bidragit till ett hårdare klimat, en lägre tro på människan, mer kontroll, mer krav på hårda tag och hårdare straff. Solidariteten mellan människor har minskat med ökad demonisering. 

Farlig energi!

Nu startar Bulgarien två avstängda farliga kärnkraftsreaktorer i strid med avtalet om Bulgariens EU-medlemskap. EU måste agera med kraft och ge Bulgarien andra energialternativ än farlig kärnkraft. Europa behöver inte ett nytt Tjernobyl!

Kommer världen börja respektera mänskliga rättigheter?

Med Busheran har respekten för mänskliga rättigheter urholkats globalt och lokalt. Det har varit ett sluttande plan där USA sagt sig försvara demokrati och mänskliga rättigheter men i realiteten har kränkt och trampat på dess värden. Kriget mot "terrorismen" har demoniserat människor, organisationer och folkgrupper. Kriget mot "terrorismen" har försvarat övergrepp och dödande.

När man har försökt försvara rättssäkerhet och mänskliga rättigheter, även i den svenska debatten har man indirekt anklagats för att försvara "terrorister".

Nu har Obama beordrat att Guantanamo ska stängas.
Nu har Obama sagt att USA ska respektera Genevekonventionen.

Det finns hopp om att världen kan börja respektera mänskliga rättigheter.Alla föräldrar vill ha en framtid för sina barn!

"En förälders vilja att vårda sitt barn, där står vår kraft att finna" sa Obama i sitt tal idag. Så sant. Tänk om världen skulle kunna se bortom demoniseringar av människor och inse att alla föräldrar vill ha en framtid för sina barn. Ge alla förutsättningar att tro på framtiden så kan vi skapa fred. Återta tron på och kampen för mänskliga rättigheter och en global folkrätt så kan vi skapa fred.

Vi har varken råd eller tid att döda och skada människor eller rasera hus och hem. Världen står inför stora utmaningar. Kraften behövs för att bygga inte rasera. 

Tanken på Gaza som efter tre veckors bomber ligger i ruiner och där så många är dödade, skadade och hemlösa är smärtsam. Det som har hänt kan inte ändras. En framtid kan skapas om världen försvarar mänskliga rättigheter.

Palestinierna behöver tro på en framtid genom att få en palestinsk stat och en Marshallplan för Gaza. Israelerna behöver tro på en framtid genom fred med palestinierna byggd på FN:s tvåstatslösning. 

Världen har ett ansvar att vårda all världens barn!

Öppet brev till Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt!

Utrikesminister Carl Bildt
Statsminister Fredrik Reinfeldt

Svenska folket och palestinier och Israel behöver få svar på vilka konskvenser för svenska relationer med Israel som Israels krig mot palestinierna får med dagens upptrappning genom en markoffensiv i Gaza. 

Sverige har idag både militärt samarbete med Israel och vapenimport från Israel. Dessutom har Sverige genom EU:s handelsavtal ett sk säkerhetspolitiskt samarbete med Israel. Det pågående kriget som har trappats upp från lågintensivt - olaglig ockupation och krigshandlingar - till dagens fullskaliga krig bör rimligtvis få konsekvenser för svenskt samarbete med Israel. Allt militärt samarbete och all vapenhandel bör avbrytas omedelbart. 

Dessutom bör Sverige agera för att Israel ska bli skadeståndskyldiga för den totala förstörelse som den israeliska armén åsamkat Gaza. Självklart ska man dra av de skador som raketbeskjutningar från palestinska områden gett. 

Så här kan du skicka något till regeringen. Gör det nu!
Utrikesminister Carl Bildt - http://www.regeringen.se/sb/d/7382 (e-post via registrator) 
Statsminister Fredrik Reinfeldt - http://www.regeringen.se/sb/d/7370 (e-post via registrator)Icke-våld är målet och vägen!

Men det är resan som är mödan värd, säger Karin Boye. 

För Palestina är mitt mål fred och frihet. Och det kan inte uppnås med våld. Varken från den israeliska armén eller av palestinska frihetskämpar.

Våld är inget försvar för mänskliga rättigheter, demokrati eller internationell folkrätt. Våld är ingen väg till fred och säkerhet. 

Det är med sorg som jag läser om en anlagd brand vid ett judiskt samfund i Helsingborg. Oavsett om förövarna skulle vara nazistiska grupper eller om det vore antisionistiska grupper så är det oacceptabelt.

Säg nej till alla former av våld!

Israel: Lämna era hem!

"Lämna era hem!" Det är Israels uppmaning till alla Gazabor idag. 

Ett eko från det förflutna. Samma ord skreks ut till palestinier 1948 av sionistiska gerillagrupper vid bildandet av Israel. Miljontals palestinier blev flyktingar. 

Men jag har en fråga? Vart ska Gazaborna fly? Gaza är ett stort fängelse vars gränser kontrolleras av Israel.

Över 425 Gazabor har brutalt dödats av israeliska vapen (vem räknar de som dör av bristande sjukvård och mat?).

När ska världens regeringar agera? 


Palestinademo i Stockholm idag!