Skäms H&M!

Företaget har känt till att det finns problem med barnarbete i Centralasien hos sina underleverantörer. Sedan försöker man ursäkta sig med att man inte kan påverka sina underleverantörer. Självklart kan man påverka. Det är H&M som väljer vilka produkter man säljer och ingen annan.
Bättring! Jag tänker då låta bli att köpa något hos H&M framöver och väljer istället företag som tar socialt och också ekologiskt ansvar.

En hel lördag med politik...

22800-88
partistyrelsen har möte och jag har varit på RFSL och pratat HBT-frågor med fokus på transfrågor. Ingen från de borgerliga partierna hade kommit på samtalat. Har de inte tid att möta människor undrar man.

Sverige har sökt EU-bidrag

till Norra Länken. Här visar borgarna sitt rätta ansikte. Det är intenationell politik och internationella organ som EU och FN som har nyckeln till att lösa klimatfrågan, säger moderaterna. Vad vi gör i Sverige har ingen betydelse. Och sedan söker Sverige medel från EU till vägbyggen. Det är varken klimatsmart eller hållbart. Är det så moderaterna visar vad EU ska göra för klimatet. Satsa på vägar och bilism?Rusta upp för de boende i Husby!

Denna skrivelse lämnade jag in idag på Svenska Bostäders styrelse:

Arbetet med upprustningen av referenskvarteret Trondheimsgatan 26-32 har påbörjats. Både boende i Husby och jag är oroliga över sättet bolaget tycks gå fram på. Den planerade upprustningen tycks inte ta sin utgångspunkt i de boendes behov. Människors förväntningar på det så kallade Järvalyftet är att området ska lyftas på många olika sätt och att satsningen ska gynna de som bor i området idag. Tyvärr ser det ut som att upprustningen ingår i en strategi där man önskar byta ut delar av de hyresgäster som finns i området idag till mer ekonomiskt starka hyresgäster för att på så sätt få en annan befolkningssammansättning i området. Denna uppfattning bygger på att man planerar kraftiga hyreshöjningar efter renoveringen.

Jag anser att som hyresvärd har Svenska bostäder en skyldighet att rusta upp bostäderna i sitt bostadsbestånd. Att bland annat bostäderna i miljonprogramsområdena under lång tid har blivit undersatt ska inte få den effekten att de nuvarande hyresgästerna ska försättas i en situation som gör att de mot sin vilja är tvungna att bryta upp från sitt hem och sin sociala miljö pga. av att de inte tillhör en ekonomisk stark gruppering i samhället. Jag anser att det agerandet från vårt gemensamma bostadsbolag är oetiskt och förkastligt. Stockholm Stad har ett ansvar att vara med och finansiera upprustningen av miljonprogramshusen och inte lämpa över kostnaden på de boende.

 Svenska bostäder bör ta ett steg tillbaka och göra om planen på renoveringen.  I Järvalyftets målbild står att ?boendeinflytandet ska vara starkt och uppmuntras.? En framgångsrik upprustning av Järvafältet kan bara utgå från de boende. Boendeinflytandet handlar om att de boende ska få vara med  och utforma upprustningen. Intrycket har getts av bolaget att de boende skulle få vara med och ha synpunkter på upprustningens innehåll.

Den första informationen som gavs till de boende om upprustningen handlade enbart om att de var tvungna att flytta samt beskrivning av de åtgärder som Svenska Bostäder hade bestämt sig för att utföra. Detta helt utan att inbjuda till dialog med hyresgästerna. Tyvärr har man hört om liknade fall tidigare när det har handlat om profithungriga privata hyresvärdar som vill lyxrenovera för att få in mer ekonomiskt starka hyresgäster i sina fastigheter. Jag anser att Svenska Bostäder inte ska bete sig på det sättet mot sina hyresgäster.

Tyvärr så ser jag att förtroendekapitalet för projektet Järvalyftet riskerar att försvinna och det bör genast göras åtgärder för att återupprätta det förtroendet hos de boende i området. Utan medinflytande från de boende kommer inte förtroendet att återupprättas.

Med bakgrund till denna skrivelse föreslår jag:

  • att processen med upprustningen stoppas och att det ges ett rådrum
  • att VD redovisar hur Svenska Bostäder kommer att agera efter den folkstorm som förslaget till upprustning av referenskvarteret har fått.
  • att ordförande för Svenska bostäder tillika ordförande i styrgruppen för Järvalyftet redovisa vilka åtgärder hon avser att vidta för att förtroendet för Järvalyftet återupprättas och hur.
  • att inriktningen i dessa åtgärder bör vara att de boende får vara med och påverka upprustningen och att förutsättningen för upprustningen ska vara sådana att de boende får vara kvar

Lägg inte ner Dalhagsskolan!

Det finns en väl fungerande skola i miljonprogramsområdet Husby: Dalhagsskolan. Nu vill skolborgarrådet lägga ner det. Det är så fel det kan bli. Skolan har en tema- och upplevelsebaserad pedagogik och är mycket uppskattad av elever, föräldrar och lärare. Det är fler välfungerande skolor som behövs i miljonprogramsområdena, inte färre. Men hyran för skollokalen måste sparas för att finansiera alliansens skattesänkningar och det på bekostnad av Husbys framtid.

Carl Cederskiöld förvirrar!

Carl leder alliansens arbete med infrastruktur i Stockholmsregionen. Men har han ett mandat? Vet alliansen vad de vill? Det verkar inte så. 
Om man nu kommer någonstans så måste utbyggnaden av infrastrukturen bli hållbar ur klimatsynpunkt. Tyvärr verkar Carl C dock inte kunna stava till KLIMAT.

Lyssna på folk...

som arbetar i kommunens verksamheter och berörs av de. Där ute i verkligheten. 

Jag träffade idag SFI-lärare och SFI-elever, och anställda på ett av stadens serviceboende. En sak hade alla jag träffade gemensamt: de är inte vana vid politiker som efterfrågar deras synpunkter. Skrämmande!Klimatsmart semester med tåg!

Det går att åka tåg till sin semester. Min sista semester gick till släkt i Italien. Resan tog 31 timmar enkel resa. Själva resan blev ett äventyr i sig. Det enda trista är att det tog mig tre timmar att boka och få ut biljetterna (inkl. kötid till SJ). Tåget i Europa borde ha en samordnad biljettbokning på nätet. Och en eloge till Fritidsresor som ändå tagit fram charter på tåg.

Arbetsutskottsmöte för mp:s partistyrelse

22800-85
idag. Vi diskuterar verksamhetsplan och budget för nästa år. Interna men ack så viktiga frågor. En del av politikers vardag som inte syns utåt.


Sveriges kommuner och landsting

22800-84
träffas i Västerås och tar ställning för mänskliga rättigheter. (mp) har fått igenom ett nytt inriktningsmål om att förbundet ska stödja kommunerna i sitt arbete med att försvara mänskliga rättigheter. Många bra inlägg från många partier om modersmål och människors lika värde. Hoppas att man också är beredd att följa upp med en bra antidiskrimineringspolitik.

Slobadan, hans fru och barn

22800-83
är en av de barnfamiljer som fick stanna med amnestin för "de flesta" gömda barnfamiljerna. Jag är glad för Slobadans familj som fick ett värdigt liv med miljöpartiets politik och prioriteringar. Jag hade äran att vara med och förhandla fram den amnestin för (mp)!
Men det finns många gömda barnfamiljer kvar. Låt ingen i Sverige vara gömd! 


Klimatfrågan alltmer akut!

Vi har inte tid att vänta. "Världen värms upp snabbare än vad FN:s klimatpanel räknar med. Naturens förmåga att svälja människans utsläpp håller på att försvagas, visar en ny studie" enligt Dagens Nyheter. Och marknadsekonomin tar inte ansvar för klimatfrågan såsom Stockholms miljöborgarråd tror. Det behövs politiska beslut och prioriteringar. 

Läs mer på http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=147&a=707766