Utveckla biogasen i Stockholm!

I dagens SVD kan man läsa om biogasbristen i Stockholm och hur Ulla Hamilton (M) miljöborggarråd skyller på AGA.

Varför tar Ulla Hamilton inte ansvar för biogasutvecklingen i Stockholm? Det krävs politisk vilja och ansvarsfulla beslut för att ge det här klimatsmarta förnybara bränslet en chans att utvecklas. Istället tvingas Stockholms miljöbilister tanka fossilgas.  

Det är ett stort resursslöseri att vi inte istället tar hand om matavfallet för att producera biogas. Idag samlas bara 5% in i Stockholm. Miljöpartiet vill att staden på allvar börjar samla in matavfall för rötning av biogas. Det är fullt möjligt att nå 70% insamling av matavfall till år 2015. Vi måste titta på hur andra kommuner har löst frågan och då är Linköping och Västerås högintressanta. Här har man skapat väl fungerande system inom kommunens egen verksamhet, med en hög insamlingsgrad av matavfall och rötning till biogas. I Västerås t ex samlar man in 70 % av allt matavfall.  

Moderaterna vill sälja ut biogasproduktionen i Stockholm. Stockholm Vatten har påbörjat försäljningen av systerbolaget, Stockholm Vatten Utveckling AB, som inom kort får det nya namnet Fordonsgas Stockholm AB. Bolaget uppgraderar stadens biogas till fordongas åt SL:s bussar samt alla andra biogasdrivna fordon i Stockholm.

Försäljningen innebär att värdefull infrastruktur i kedjan matavfall-rötning-biogas hamnar utanför kommunens inflytande. Miljöpartiet motsätter sig försäljningen av flera skäl. Stockholm måste ta ansvar och vara pådrivande för att få till stånd en stabil utveckling för denna förnybara, klimatsmarta energikälla och utöka biogasproduktionen. Att sälja ut fordonsgasbolaget ger vare sig fler aktörer på marknaden eller mer biogas. Utförsäljningen av bolaget visar att moderaternas privatiseringsiver går före allt annat, t o m att genomföra en seriös affär. Istället för att sälja ut biogasverksamheten på svajig grund och ställa sig på åskådarplats bör Stockholm aktivt arbeta för utökad biogasproduktion.  

Som affären nu ser ut så säljs fordonsgasbolaget till en köpare med oklar finansiering, som i ett senare skede ska leta efter andra partners. Affären innebär bl a att infrastruktur och mark säljs, att vinsterna av biogasen privatiseras men att framtida investeringarna för att bygga upp en struktur för att samla in och behandla matavfall ligger kvar på kommunen.


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback