Skyskrapor ger inga billiga bostäder!

Debatten om skyskrapor skymmer debatten om hur bostadsförsörjningen i Stockholm blir allt svårare. 

Hur kan man vilja ge bonus till skyskrapor i Stockholm? Bonus bör ge ges till sådant vi vill ha - klimatsmarta hus och bostäder med yteffektiva och billiga lägenheter för studenter och ungdomar.

Skyskrapor blir dyra och är ofta märkeshus för hotell och företag. Lägenheter blir dyra i skyskrapor. Och det Stockholm behöver är fler billiga bostäder inte fler dyra!

Och i innerstaden behövs inga skyskrapor - de förstör stadsmiljön!


Kommentarer
Postat av: Anders Bergström

Du skriver "Bonus bör ges till sådant vi vill ha". Ska man tolka det som att du inte vill att invandrare fullföljer SFI eftersom du säger dig vara mot det?

2009-05-13 @ 13:47:56
Postat av: Theodor Adolfsson

Varför tycker du att det ska vara dyrare att köpa marken för att man bygger fler våningar? Är inte det ett sätt att ge bonus åt envåningshus, snarare än att ta bort denna regel är en subvention för höghus? Jag förstår inte hur samma pris för 5-våningshus som för 20-våningshus kan vara en subvention eller bonus för 20-våningshusen. En anledning till att skyskrapor blir dyra är ju just att man säljer marken dyrare ju högre byggnaden ska bli.Med din definition av skyskrapa så bor jag i en, och jag bor i yteffektiv studentlägenhet. Tycker du att detta hus inte borde ha byggts och man istället borde ha byggt ett femvåningshus på samma plats, vilket kanske gett plats till 100 studenter istället för 500?Jag håller inte med om att stadsmiljön förstörs generellt av skyskrapor, däremot skulle jag inte vilja se dem i Gamla Stan. I det föreslagna läget och på de allra flesta andra lägen så tycker jag dock de tillför något om de är urbant integrerade. Därmed inte sagt att det inte finns dåliga placeringar på detaljnivå, det gör det naturligtvis, men om man ser till områden i stort så tycker jag att de allra flesta skulle kunna ha skyskrapor om man ville bygga det. Jag ser ingen anledning att förbjuda byggnader över en viss höjd annat än i historiskt känsliga miljöer, och då pratar jag inte om miljonprogram och 40-talsförorter utan historia som sträcker sig längre tillbaka.Vad som enligt mig och många fler förstör stadsmiljön är istället Stockholms Miljöpartisters otakt med miljöpartiets övriga delar i frågan om den täta staden. Att förespråka ökad sprawl är något som ett miljöparti inte borde kunna göra, och det gör åtminstone att ni förlorar min röst i Stockholmsvalet. Självklart röstar jag på er i EU- och riksdagsvalet (även om det finns mindre fel även där). Att som du, Obermüller(?) med flera inom miljöpartiet konsekvent motsätta sig stad är dock ett effektivt sätt att få in fler människor i ett reseberoende som tär på våra knappa resurser.

Postat av: Niklas

Kan du förklara rent objektivt varför skyskrapor skulle förstöra stadsmiljön? Är stadsmiljöerna på Manhattan eller i Hongkong förstörda av skyskraporna? Förstör Kungstornen stadsmiljön i Stockholm?Personligen tycker jag att husen framför Klara kyrka förstör stadsmiljön. Inte för att de är höga (3-4 våningar), utan för man borde ställa de på högkant så att de tar mindre yta i anspråk så att de inte hindrar flödet mellan Klarabergsgatan och den gröna kyrkogården.Det handlar ju heller inte att ge bonus till skyskrapor. Idag betalar man inte för bebyggd markyta, utan för våningsytan. Dagens regler går snarare ut på att straffa högre hus. Det rimliga vore förstås att betala för bebyggd markyta, men så långt sträcker sig tyvärr inte Moderaternas förslag."Hur kan man vilja ge bonus till skyskrapor i Stockholm? Bonus bör ge ges till sådant vi vill ha - klimatsmarta hus och bostäder med yteffektiva och billiga lägenheter för studenter och ungdomar."Men detta utesluter ju inte det andra. Skyskrapor är ofta klimatsmarta. De är yteffektiva. De är tyvärr idag dyra då man betalar för uppförd våningsyta istället för markyta.Mp:s arbete mot högre bebyggelse i Norra Station har lett till färre och färre bostäder i denna stadsdel och nu har detta lett till att t-banans dragning dit äventyrats. Den lägre exploateringsgraden led självklart till fler villor på långt avstånd i förorten (och där tar man bilen).Nu undrar jag vad som är klimatsmart i miljöpartiets strävan att få fler att ta bilen istället för kollektivtrafik? Och det är kanske inte ert uttalade mål. Men det ni förespråkar i form av en utglesad stad innebär ofrånkomligen större andel biltrafik.

2009-05-13 @ 15:52:05
Postat av: epsiloneri

En stark anledningen till att höga hus är dåligt, framförallt i Stockholm, är att de skuggar otroligt mycket mer än du tror. Framförallt i Stockholm, eftersom vi bor på en nordlig breddgrad. På vintern orkar solen upp knappt 7 grader över horisonten - hur mycket sol tror du att du kommer se med höga hus som skymmer? Nej, det är illa nog som det är med mörker, vi behöver inga skuggande skyskrapor.På sydligare breddgrader är det inte lika farligt eftersom solen stiger högre upp på himlen, men efter att ha bott i Toronto några år med dess skyskrapor har jag upplevt något jag inte vill se i Stockholm.

2009-05-13 @ 19:49:35
Postat av: Anders Gardebring

Det är naturligtvis olyckligt om debatten om höga hus skymmer andra frågor. Du gör det själv genom att i detta inlägg koncentrera dig på att kritisera en debatt om höga hus, istället för att komma med förslag om hur de frågor som du tar upp bör lösas.Var du framförallt misslyckas att göra är att specifikt peka ut på vilket sätt höga hus skulle stå i ett motsatsförhållande till bostadsförsörjningsfrågan.Vad som har diskuterats är ingen bonus, och jag förstår inte riktigt varför moderaterna har valt att kalla den det. Det handlar om att minska den bonus som idag ges till glest och lågt byggande genom att man idag betalar för den yta man bygger, inte den mark man tar i anspråk. Idag har vi en sprawl-bonus. Är det inte bra om den tas bort?Du vill se klimatsmarta hus och bostäder med yteffektiva och billiga lägenheter för studenter och ungdomar. Det vill jag också se. Förvisso behöver vi lägenheter även för andra än studenter och ungdomar, även om det kanske är som mest akut där.En stor del i att höga hus idag inte byggs i Stockholm är just den bonus som ges till gles och låg bebyggelse. Tar vi bort den, vilket du ju alltså nu kritiserar, blir det billigare att bygga högt.

Således kritiserar du ett förslag som skulle lösa en del av det problem som du tar upp, vilket jag inte riktigt tycker hänger ihop.Du har dock rätt i att riktigt höga hus, alltså skyskrapor snarare än höghus, ofta blir dyra. Jag förstår dock inte varför det skulle vara ett problem. Om någon vill bygga ett sådant hus, varför skall vi stoppa det? Det fungerar ju inte som så att den som var intresserad av att bygga det då istället bygger billiga studentlägenheter.

Olika aktörer bygger olika saker, och det är något bra. Så ska det fungera i en storstad, som Stockholm faktiskt är.För övrigt skulle det vara intressant med en kommentar angående miljöpartiet i Stockholms remissvar om Regionplan 2010 där man förespråkar alternativ fördelad, som i miljökonsekvensbeskrivningen är behäftad med kraftigt mycket större miljöpåverkan än alternativ tät, som miljöpartiet alltså motsätter sig.Varför för ni en miljöfarlig politik?

2009-05-14 @ 00:12:18
URL: http://www.yimby.se/
Postat av: Anders LP

epsiloneri, "På vintern orkar solen upp knappt 7 grader över horisonten - hur mycket sol tror du att du kommer se med höga hus som skymmer?"Latituden för gamla stan är 59°19 den vid polcirkeln 66˚33, så solen borde väl vara 7°14 grader under vinterns absolut mörkaste dag? Resten av vintern är vinkeln större.Sen så är det värt att nämna att mycket ljus tillkommer på mörka nätter tack vare skyskrapor. I Kista så speglas solljus från byggnadens glasfasad till bostadsområdet så det lyses upp vid en väldig låg solvinkel. Tidigare var området mörklagt. Detta är bra då vi får viss områden med extra mycket ljus under vintern, vilka man kan söka sig till om man vill ha mer solljus.När solen väl inte skiner så lyser skyskrapor upp det nattsvarta mörkret. Detta har både positiva och negativa konsekvenser, att jag nämner detta beror på att jag vill problematisera uppfattningen om att skyskrapor mörkar staden.Till sist måste jag säga att trots att de trånga gränderna i gamla stan kan bli riktigt skuggiga under vintern så är de ändå populära att vistas i, skuggigheten duger där, tydligen.

2009-05-14 @ 11:38:16
Postat av: Martin Ängeby

Hej Yvonne,Höga hus är yteffektiva, täthet skapar förutsättningar för kollektivtrafik, täthet runt kollektivtrafiken sparar grönska på andra ställen. Det är svårt att förstå varför Mp som värnar miljön inte tydligare tar ställning för täthet.Om du läst mer än rubriken skulle du veta att den "bonus" det talas om är att tomträttavgälden skulle gälla per kvadratmeter mark istället för per kvadratmeter yta i den färdiga byggnaden. Bonus är därför ett olyckligt valt ord av rubriksättaren.

2009-05-14 @ 14:47:56
URL: http://www.liberati.se

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback