Glöm inte människan i Slussenbygget


Äntligen har Stockholms stad beslutat om Slussens framtida utformning. Det är i stort sett är mycket bra förslag där framkomligheten för trafiken, fotgängare och cyklister spelar en viktig roll.

 

Närheten och tillgängligheten till vattnet lyfts fram i förslaget. Det är så klart fantastiskt att det ska bli lättare för människor att kunna njuta av vattenbrynen. Men det ställer också höga krav på klimatanpassningen. Jag är orolig för att man inte tillräckligt har anpassat förslaget utifrån kommande klimatförändringar. T ex när det gäller de härliga utbredda kajerna tänkta för fotgängare och byggnaderna på södra sidan, som eventuellt kommer att bli bostäder. Slussen är extremt utsatt för stigande havsnivåer, beläget mellan två sjösystem. Vad händer där när vattennivåerna stiger?

 

Jag är glad för de förbättringar som görs men menar att framkomligheten för kollektivtrafiken, gående och cyklister MÅSTE prioriteras. Idag passerar 300 000 resenärer med gröna och röda tunnelbanan och det visar vilket tryck det är på stationen.

 

Jag hoppas att den del av planerna som handlar om kommers och handel kommer att få en underordnad roll och de offentliga mötesplatserna för stockholmarna i det slutgiltiga förslaget kommer lyftas fram ännu mer. Vi måste ge förutsättningar för möten mellan människor utan kommers.

 

Jag hoppas också att de arkitekter som nu fått möjlighet att omforma Slussen samt de byggföretag som kommer att anlitas, gör det på ett miljöanpassat sätt. Här finns alla möjligheter i världen för Stockholms stad att gå före vad gäller t ex byggmaterial.

 

Det känns lovande att det verkar finnas goda möjligheter att förbättra det nu lagda förslaget. Ingenting verkar klart, inte ens alliansens syn på förslaget. 

 

Några som skriver om Slussenförslaget: dn.se, svd.se


Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback